Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 7/2024 od 01.02.2024.)


 • AKCIONI PLAN ZA 2024. GODINU ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE RAZVOJA STARTAPA EKOSISTEMA REPUBLIKE SRBIJE ZA PERIOD OD 2021. DO 2025. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2024)
 • LISTE BIOCIDNIH PROIZVODA UPISANIH U REGISTAR BIOCIDNIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2024)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 7/2024)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 7/2024)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 7/2024)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 7/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA SUDA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-3/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-05-00015/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-05-00016/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-05-00017/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-05-00018/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-05-00020/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-05-00926/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-05-00927/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-05-01146/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-05-01311/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2024)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ISPITIVANJU VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2024)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VOZAČKIM DOZVOLAMA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2024)
 • PRAVILNIK O OBRAČUNU PROSEČNE VELEPRODAJNE CENE DERIVATA NAFTE EVRO DIZEL I EVRO PREMIJUM BMB 95 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2024)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-46-00-0134/22-08 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2024)
 • REŠENJE O ISPRAVCI REŠENJA DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE, BROJ 014-46-00-0134/22-08 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2024)
 • REŠENJE O OTPOČINJANJU DELATNOSTI JAVNOG IZVRŠITELJA, BROJ KI 12/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2024)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-01241/2021-22 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2024)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-01956/2010-10 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2024)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-05282/2010-03 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2024)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR UVOZNIKA SRODNIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 117-1/24 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2024)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR UVOZNIKA SRODNIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 74-1/24 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2024)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U KRALJEVINI BAHREIN, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U KUVAJTU ("Sl. glasnik RS", br. 7/2024)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI ZIMBABVE, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U PRETORIJI ("Sl. glasnik RS", br. 7/2024)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U DRŽAVI KATAR ("Sl. glasnik RS", br. 7/2024)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U KRALJEVINI BAHREIN ("Sl. glasnik RS", br. 7/2024)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI BELORUSIJI ("Sl. glasnik RS", br. 7/2024)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI GRČKOJ ("Sl. glasnik RS", br. 7/2024)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI LIBAN ("Sl. glasnik RS", br. 7/2024)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI ZIMBABVE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2024)
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI NAKNADA IZ JEDINSTVENE TARIFE PO KOJOJ SE NAPLAĆUJU NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UPRAVA ZA TREZOR ("Sl. glasnik RS", br. 7/2024)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U ISLAMSKOJ REPUBLICI IRAN ("Sl. glasnik RS", br. 7/2024)