Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 7/2021 od 03.02.2021.)


 • ANEKS 11 UGOVORA O POSLOVNOJ SARADNJI U NAPLATI JEDINSTVENE NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2021)
 • NAREDBA O DOPUNI NAREDBE O ZABRANI POSETA I OGRANIČENJU KRETANJA U OBJEKTIMA USTANOVA ZA SMEŠTAJ STARIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2021)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-4474/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2021)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0296/19-11 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2021)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0303/19-11 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2021)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-020-00-200/18-11 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2021)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0223/19-11 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2021)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0225/19-11 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2021)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0226/19-11 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2021)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0228/19-11 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2021)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0988/18-11 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2021)
 • REŠENJE SAVETA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BROJ 5/0-02-290/2020-3 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2021)
 • UPUTSTVO O DOPUNI UPUTSTVA O NAČINU PRIMENE OGRANIČENJA ULASKA U REPUBLIKU SRBIJU LICIMA KOJA DOLAZE IZ DRŽAVA ZAHVAĆENIH EPIDEMIJOM ZARAZNE BOLESTI COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2021)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA DRŽAVNOG PUTA IB REDA, AUTO-PUT E-75 BEOGRAD – NIŠ (PETLJA "POŽAREVAC") – POŽAREVAC (OBILAZNICA) – VELIKO GRADIŠTE – GOLUBAC ("Sl. glasnik RS", br. 7/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex