Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 7 od 06.02.2019.)


 • LISTE AKTIVNIH SUPSTANCI U BIOCIDNOM PROIZVODU ("Sl. glasnik RS", br. 7/2019)
 • ODLUKA O IZNOSU SREDSTAVA KOJA SE PRENOSE FILIJALI U TOKU 2019. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2019)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PREDEO IZUZETNIH ODLIKA "OVČARSKO-KABLARSKA KLISURA" ("Sl. glasnik RS", br. 7/2019)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-1438/2018 I IZDVOJENO MIŠLJENJE SUDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O BLIŽOJ SADRŽINI PODATAKA I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O REGISTRU HEMIKALIJA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNIFORMI, OZNAKAMA, NAORUŽANJU, SPECIJALNIM VOZILIMA I DRUGOJ OPREMI U SLUŽBI ZA OBEZBEĐENJE U UPRAVI ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2019)
 • PRAVILNIK O KATASTARSKOM PREMERU, OBNOVI KATASTRA I GEODETSKIM RADOVIMA U ODRŽAVANJU KATASTRA NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 7/2019)
 • PRAVILNIK O LISTI MERA PREVENCIJE STVARANJA OTPADA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2019)
 • PRAVILNIK O LISTI POSTROJENJA ZA INSINERACIJU I KO-INSINERACIJU ČIJI NOMINALNI KAPACITET NE PRELAZI DVE TONE NA SAT ("Sl. glasnik RS", br. 7/2019)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBIMU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I O PARTICIPACIJI ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 7/2019)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI, OBLIKU I NAČINU DOSTAVLJANJA GODIŠNJEG OPERATIVNOG PLANA I GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 7/2019)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0188/17-11 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE I RAZVOJ INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA RAČA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2019)
 • REŠENJE O OVLAŠĆENJU ZA ISPITIVANJE OTPADA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2019)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 7/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2019)
 • SPORAZUM O PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2019)
 • PRAVILNIK O KVALITETU JAJA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex