Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 7 od 23.01.2015.)


 • ISPRAVKA MALOPRODAJNIH CENA DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 7/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 7/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, TDR D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 7/2015)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU MATIČNIH PODRUČJA GRADA ZAJEČARA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-00371/2014-01 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-00313/2014-01 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2015)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-560/2011 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2015)
 • PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJE I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 7/2015)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU PODNOŠENJA ZAHTEVA IZVRŠNOG POVERIOCA KOMORI IZVRŠITELJA ZA ODREĐIVANJE NADLEŽNOG IZVRŠITELJA, SADRŽINI ODGOVORA KOMORE IZVRŠITELJA I NAČINU DOSTAVLJANJA ODGOVORA KOMORE IZVRŠITELJA IZVRŠNOM POVERIOCU ("Sl. glasnik RS", br. 7/2015)
 • PRAVILNIK O TOPOGRAFSKOM PREMERU I TOPOGRAFSKO-KARTOGRAFSKIM PROIZVODIMA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IMENOVANJU DIREKTORA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "JUP ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ" BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 7/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA ODBORA ZA JAVNI NADZOR NAD OBAVLJANJEM REVIZIJE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU, 24 BROJ 119-648/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU, 24 BROJ 119-651/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU, 24 BROJ 119-653/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA POMOĆ I OBNOVU POPLAVLJENIH PODRUČJA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, 24 BROJ 119-11008/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, 24 BROJ 119-11021/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, 24 BROJ 119-379/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA, 24 BROJ 119-600/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA, 24 BROJ 119-603/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "JUP ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ" BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 7/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA HIGIJENU I TEHNOLOGIJU MESA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 7/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA PRIRODNIH RESURSA, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANA ODBORA ZA JAVNI NADZOR NAD OBAVLJANJEM REVIZIJE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2015)
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O NACIONALNIM SPORTSKIM PRIZNANJIMA I NOVČANIM NAGRADAMA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE UREĐENJA DELA PRIOBALJA GRADA BEOGRADA - PODRUČJE PRIOBALJA REKE SAVE ZA PROJEKAT "BEOGRAD NA VODI" ("Sl. glasnik RS", br. 7/2015)
 • UREDBA O VISINI POSEBNE NAKNADE ZA PODSTICAJ U 2015. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 7/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex