Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 69 od 12.08.2016.)


 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA JUL 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 69/2016)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 69/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZVEŠTAVANJU BANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 69/2016)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNAMA ODLUKE O KLASIFIKACIJI BILANSNE AKTIVE I VANBILANSNIH STAVKI BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 69/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-223/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 69/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-231/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 69/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-234/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 69/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-242/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 69/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-05-247/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 69/2016)
 • ODLUKA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA REPUBLIČKE IZBORNE KOMISIJE ("Sl. glasnik RS", br. 69/2016)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU SASTAVA PARLAMENTARNOG ODBORA ZA STABILIZACIJU I PRIDRUŽIVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 69/2016)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU SASTAVA STALNIH DELEGACIJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE U MEĐUNARODNIM PARLAMENTARNIM INSTITUCIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 69/2016)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 61604/10, BLAGOJEVIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 69/2016)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 7159/12, MCINNES PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 69/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU GENERALNOG SEKRETARA VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 69/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU GENERALNOG SEKRETARA VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 69/2016)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex