Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 69 od 07.08.2015.)


 • ISPRAVKA ODLUKE O SPROVOĐENJU ODREDABA ZAKONA O OSIGURANJU KOJE SE ODNOSE NA IZDAVANJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OSIGURANJA/REOSIGURANJA I POJEDINIH SAGLASNOSTI NARODNE BANKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015)
 • ISPRAVKA REŠENJA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA MEĐURESORSKE RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE ANEKSA B SPORAZUMA O PITANJIMA SUKCESIJE ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015)
 • ISPRAVKA REŠENJA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA STRUČNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE SPORAZUMA O PITANJIMA SUKCESIJE ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015)
 • ISPRAVKA REŠENJA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA MEĐURESORSKE RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE ANEKSA G SPORAZUMA O PITANJIMA SUKCESIJE ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015)
 • KOEFICIJENT ZA IZRAČUNAVANJE VISINE MESEČNE ZAKUPNINE ZA KORIŠĆENJE STANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015)
 • LISTE O DOPUNAMA LISTI AKTIVNIH SUPSTANCI U BIOCIDNOM PROIZVODU ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA PRODAJE JAVNOG KAPITALA, ODNOSNO AKCIJA METODOM JAVNOG PRIKUPLJANJA PONUDA PREDUZEĆA ZA TELEKOMUNIKACIJE "TELEKOM SRBIJA" A.D. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015)
 • ODLUKA O IZNOSIMA PROSEČNIH PONDERISANIH MALOPRODAJNIH CENA I MINIMALNIH AKCIZA ZA DUVANSKE PRERAĐEVINE ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU NACIONALNOG KOMITETA ZA BEZBEDNOST U VAZDUHOPLOVSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-201/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-218/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-5230/2012 ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNA PREDUZEĆA U KOMUNALNOJ DELATNOSTI GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015)
 • PRAVILNIK O AUDIO-VIZUELNIM KOMERCIJALNIM KOMUNIKACIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O OSTVARIVANJU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA U INOSTRANSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O OBRASCU LEGITIMACIJE PROSVETNOG INSPEKTORA I PROSVETNOG SAVETNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015)
 • PRAVILNIK O VREDNOVANJU NAUČNOISTRAŽIVAČKOG RADA I POSTUPKU AKREDITACIJE INSTITUTA, INTEGRISANIH UNIVERZITETA, FAKULTETA I CENTARA IZUZETNIH VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKE IZVEŠTAJE JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROMREŽA SRBIJE", BEOGRAD ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROMREŽA SRBIJE", BEOGRAD ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O BRATIMLJENJU GRADA NOVOG SADA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA TOLUKE, SJEDINJENE MEKSIČKE DRŽAVE ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA VISINU TROŠKOVA ZA OVERAVANJE MERILA KOJE SPROVODI OVLAŠĆENO TELO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ZA VODOVOD I KANALIZACIJU "NAISSUS, NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "KOMUNALAC", TITEL ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8388/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8516/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8519/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015)
 • REŠENJE O USTUPANJU ROBE BEZ NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU LISTE OZNAČENIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE OŠTEĆENIH VODNIH OBJEKATA ZA UREĐENJE VODOTOKA, VODNIH OBJEKATA ZA ZAŠTITU OD POPLAVA, EROZIJE I BUJICA I VODNIH OBJEKATA ZA ODVODNJAVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015)
 • UREDBA O POSTUPKU KONTROLE IZVRŠENJA UGOVORNIH OBAVEZA KUPCA IZ UGOVORA O PRODAJI KAPITALA ILI IMOVINE ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015)
 • ZAKLJUČAK KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BROJ 4/0-02-539/2015-1 ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015)
 • ZAKLJUČAK KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BROJ 4/0-02-540/2015-1 ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex