Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 68/2021 od 07.07.2021.)


 • AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE DRŽAVNOG VLASNIŠTVA I UPRAVLJANJA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA KOJI SU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE SRBIJE ZA PERIOD OD 2021. DO 2027. GODINE, U PERIODU OD 2021. DO 2023. GODINE
 • ODLUKA O MATIČNOM PODRUČJU NA TERITORIJI OPŠTINE LAPOVO
 • PRAVILNIK O KOČNICAMA I KOČENJU VOZOVA I VOZILA
 • PRAVILNIK O POTVRDAMA O OBUČENOSTI SPASILAČKO-VATROGASNOG OSOBLJA I CENTRIMA ZA OBUKU
 • PRAVILNIK O TEHNIČKIM USLOVIMA I ODRŽAVANJU ŽELEZNIČKE TELEKOMUNIKACIONE MREŽE
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI SPOMENIKA PRIRODE "TUNELSKA PEĆINA PRERAST U KANJONU ZAMNE"
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MONITORINGA BEZBEDNOSTI HRANE BILJNOG I MEŠOVITOG POREKLA ZA 2021. GODINU
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU ZAHTEVA ZA KORIŠĆENJE VAZDUŠNOG PROSTORA I OPERATIVNIM PROCEDURAMA U VEZI SA NAVIGACIJOM ZASNOVANOM NA MOGUĆNOSTIMA VAZDUHOPLOVA
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-07-00-00871/18-11
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0202/19-11
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "KOMUNALNE USLUGE", ALEKSINAC
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA SNABDEVANJE PAROM I TOPLOM VODOM "TOPLANA", KNJAŽEVAC
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "KOMUNALNE USLUGE", ALEKSINAC
 • STRATEGIJA RAZVOJA POŠTANSKIH USLUGA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2021–2025. GODINE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex