Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 68 od 11.07.2017.)


  • NAREDBA O IZMENI NAREDBE O VREMENU OTVORENOSTI AERODROMA ZA ODVIJANJE JAVNOG AVIO-PREVOZA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2017)
  • ODLUKE O SVRSTAVANJU ROBE KOJE JE DONEO KOMITET ZA HARMONIZOVANI SISTEM SVETSKE CARINSKE ORGANIZACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 68/2017)
  • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA IZBOR KANDIDATA ZA POLAZNIKE KURSA ZA OSNOVNU OBUKU PRIPADNIKA VATROGASNO-SPASILAČKIH JEDINICA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2017)
  • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA "URBANISTIČKOG ZAVODA BEOGRADA" – JAVNOG URBANISTIČKOG PREDUZEĆA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2017)
  • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKI CENTAR "OLIMP – ZVEZDARA" ("Sl. glasnik RS", br. 68/2017)
  • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, PUTEVE I IZGRADNJU OBJEKATA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE POTROŠNJE I URBANISTIČKO PLANIRANJE I UREĐENJE BAČKA TOPOLA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2017)
  • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JP KOMUNALAC BEČEJ ("Sl. glasnik RS", br. 68/2017)
  • UREDBA O DOPUNI UREDBE O USLOVIMA, POSTUPKU I NAČINU PRODAJE KAPITALA I IMOVINE METODOM JAVNOG PRIKUPLJANJA PONUDA SA JAVNIM NADMETANJEM ("Sl. glasnik RS", br. 68/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex