Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 68 od 04.08.2015.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA NACIONALNE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV TERORIZMA I AKCIONOG PLANA ZA NJENO SPROVOĐENJE ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O OBUCI, NAČINU SPROVOĐENJA ISPITA I VOĐENJU EVIDENCIJA ZA VOZAČA TRAMVAJA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015)
 • PRAVILNIK O METODAMA ISPITIVANJA SORTE LUPINE (LUPINUS ALBUS L.) RADI PRIZNAVANJA SORTE ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015)
 • PRAVILNIK O METODAMA ISPITIVANJA SORTI KRMNIH REPICA (BRASSICA RAPA L. VAR. SILVESTRIS (LAM) BRIGGS), STOČNOG KELJA (BRASSICA OLERACEA L. CONVAR. ACEPHALA (DC)) I OSTALIH KRSTAŠICA RADI PRIZNAVANJA SORTE ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015)
 • PRAVILNIK O METODAMA ISPITIVANJA SORTI STOČNE REPE (BETA VULGARIS VAR. CRASSA SLEF.) I POSTRNE REPE – UGARNJAČE (BRASSICA RAPA RAPIFERA METZ) RADI PRIZNAVANJA SORTE ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POVEĆANJE KAPITALA "BEOGRAD NA VODI" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANA NACIONALNOG SAVETA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG MESTA U NACIONALNOM SAVETU BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-8036/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-8037/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-8038/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-8039/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-8040/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-8041/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-8042/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIK" ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KLINIČKOG CENTRA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015)
 • REŠENJE O KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA NAKNADU ŠTETA USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU OSNOVICE OSIGURANJA NA KOJU SE OBRAČUNAVA I PLAĆA DOPRINOS ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA LICA UKLJUČENA U OBAVEZNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA REZERVE ENERGENATA U MINISTARSTVU RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA KLINIČKOG CENTRA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA FONDA SOLIDARNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA FONDA SOLIDARNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA REHABILITACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU SUDSKOG VEŠTAKA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PRAVNIH LICA ZA OBAVAVLJANJE POSLOVA VEŠTAČENJA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8182/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8184/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8185/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8299/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, RADI PROŠIRENJA ULICE U OBRENOVCU ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE JAVNE POVRŠINE (PARKING PROSTORA) U KRALJEVU ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE PEŠAČKE KOMUNIKACIJE (PASAŽA) U KRALJEVU ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE SAOBRAĆAJNICE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI I NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, U CILJU REKONSTRUKCIJE I SANACIJE DALEKOVODA NA TERITORIJI OPŠTINE GROCKA I GRADA SMEDEREVA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, RADI IZGRADNJE DEČIJEG VRTIĆA U ŠAPCU ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE OBJEKATA SAOBRAĆAJNE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROŠIRENJE GROBLJA U UBU ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U DEMOKRATSKOJ NARODNOJ REPUBLICI KOREJI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U PEKINGU ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U DEMOKRATSKOJ NARODNOJ REPUBLICI KOREJI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U PEKINGU ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O PROGLAŠENJU SPOMENIKA PRIRODE "PARK BUKOVIČKE BANJE" ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOM DUGU ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNI ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015)
 • ZAKON O IZMENI ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015)
 • ZAKON O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015)
 • ZAKON O OBAVLJANJU PLAĆANJA PRAVNIH LICA, PREDUZETNIKA I FIZIČKIH LICA KOJA NE OBAVLJAJU DELATNOST ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015)
 • ZAKON O PREVOZU PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015)
 • ZAKON O PREVOZU TERETA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015)
 • ZAKON O REGISTRU ZAPOSLENIH, IZABRANIH, IMENOVANIH, POSTAVLJENIH I ANGAŽOVANIH LICA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015)
 • ZAKON O UDŽBENICIMA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex