Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 67 od 08.05.2020.)


  • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O ADEKVATNOSTI KAPITALA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 67/2020)
  • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZVEŠTAVANJU BANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 67/2020)
  • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OGRANIČENJU VISINE CENA I MARŽI OSNOVNIH ŽIVOTNIH NAMIRNICA I ZAŠTITNE OPREME ("Sl. glasnik RS", br. 67/2020)
  • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU RADA DEVIZNOG TRŽIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 67/2020)
  • ODLUKA O ROKOVIMA ZA USKLAĐIVANJE UNUTRAŠNJIH AKATA BANKE O UPRAVLJANJU RIZICIMA BANKE I ZA DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA BANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 67/2020)
  • PRAVILNIK O OBRASCIMA, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA DNEVNIKA RADOVA I DRUGE DOKUMENTACIJE KOJA SE VODI O ARHEOLOŠKIM ISKOPAVANJIMA I ISTRAŽIVANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 67/2020)
  • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI DA ORGANIZACIJA U OBLASTI SPORTA U SVOM NAZIVU SADRŽI NAZIV "SRBIJA", 05 BROJ 66-3457/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 67/2020)
  • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI DA ORGANIZACIJA U OBLASTI SPORTA U SVOM NAZIVU SADRŽI NAZIV "SRBIJA", 05 BROJ 66-3459/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 67/2020)
  • UPUTSTVO O IZMENI UPUTSTVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA O JEDINSTVENOM BIRAČKOM SPISKU ("Sl. glasnik RS", br. 67/2020)
  • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O PROGLAŠENJU BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2 ZARAZNOM BOLEŠĆU ("Sl. glasnik RS", br. 67/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex