Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 67 od 31.08.2018.)


 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O USKLAĐENIM IZNOSIMA NAKNADE ZA UPRAVLJANJE POSEBNIM TOKOVIMA OTPADA ("Sl. glasnik RS", br. 67/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA ZA IZBOR KANDIDATA ZA POLAZNIKE KURSA ZA OSNOVNU OBUKU PRIPADNIKA VATROGASNO-SPASILAČKIH JEDINICA ("Sl. glasnik RS", br. 67/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 67/2018)
 • PRAVILNIK O OZNAČAVANJU ENERGETSKE EFIKASNOSTI GREJAČA VODE, REZERVOARA TOPLE VODE I KOMPLETA GREJAČA VODE I SOLARNOG UREĐAJA ("Sl. glasnik RS", br. 67/2018)
 • PRAVILNIK O REGISTRU PRUŽALACA USLUGA ELEKTRONSKE IDENTIFIKACIJE I ŠEMA ELEKTRONSKE IDENTIFIKACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 67/2018)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI POTVRDE O RADNOM ANGAŽOVANJU SEZONSKOG RADNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 67/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI STATUTA JAVNOG PREDUZEĆA ZA SKLONIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 67/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-420/2018-09 ("Sl. glasnik RS", br. 67/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-443/2018-09 ("Sl. glasnik RS", br. 67/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-450/2018-09 ("Sl. glasnik RS", br. 67/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-451/2018-09 ("Sl. glasnik RS", br. 67/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-452/2018-09 ("Sl. glasnik RS", br. 67/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-453/2018-09 ("Sl. glasnik RS", br. 67/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-454/2018-09 ("Sl. glasnik RS", br. 67/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-455/2018-09 ("Sl. glasnik RS", br. 67/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-456/2018-09 ("Sl. glasnik RS", br. 67/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-457/2018-09 ("Sl. glasnik RS", br. 67/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-458/2018-09 ("Sl. glasnik RS", br. 67/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-459/2018-09 ("Sl. glasnik RS", br. 67/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-460/2018-09 ("Sl. glasnik RS", br. 67/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-464/2018-09 ("Sl. glasnik RS", br. 67/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-465/2018-09 ("Sl. glasnik RS", br. 67/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-466/2018-09 ("Sl. glasnik RS", br. 67/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-467/2018-09 ("Sl. glasnik RS", br. 67/2018)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE RAZVOJA INFORMACIONE BEZBEDNOSTI U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2017. DO 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 67/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "ŠIDINAˮ DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, ŠID ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 67/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex