Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 67 od 05.08.2016.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "MONUS" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 67/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA "VELETABAK" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 67/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA "VELETABAK" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 67/2016)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE "JERMA" ("Sl. glasnik RS", br. 67/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O ZAHTEVIMA ZA PRIMENU PROTOKOLA ZA PRENOS PORUKA O LETU ("Sl. glasnik RS", br. 67/2016)
 • PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA UNAPREĐENJE EKONOMSKIH AKTIVNOSTI NA SELU KROZ PODRŠKU NEPOLJOPRIVREDNIM AKTIVNOSTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 67/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG INFORMATIVNOG PREDUZEĆA "RADIO I TELEVIZIJA BAČKA PALANKA", BAČKA PALANKA ("Sl. glasnik RS", br. 67/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "KOMUNALPROJEKT", BAČKA PALANKA ("Sl. glasnik RS", br. 67/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA JAVNOG INFORMATIVNOG PREDUZEĆA "RADIO I TELEVIZIJA BAČKA PALANKA", BAČKA PALANKA ("Sl. glasnik RS", br. 67/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "KOMUNALPROJEKT", BAČKA PALANKA ("Sl. glasnik RS", br. 67/2016)
 • UPUTSTVO O IZMENAMA I DOPUNAMA UPUTSTVA O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU ORGANA DRŽAVNE UPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 67/2016)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex