Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 67 od 29.07.2015.)


 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JP "KOMUNALAC", NOVI BEČEJ ("Sl. glasnik RS", br. 67/2015)
 • ODLUKA O IZMENI STATUTA AGENCIJE ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 67/2015)
 • ODLUKA O PRAVNIM POSLEDICAMA PRESTANKA SAVEZNE JAVNE USTANOVE RADIO-JUGOSLAVIJA ("Sl. glasnik RS", br. 67/2015)
 • ODLUKA O PROGLAŠENJU DANA ŽALOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 67/2015)
 • ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE MEDVEĐA ("Sl. glasnik RS", br. 67/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VOJNIČKOG GROBLJA U KOVINU ZA ZNAMENITO MESTO ("Sl. glasnik RS", br. 67/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA AKCIZE, VRSTI, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA, DOSTAVLJANJA PODATAKA I SASTAVLJANJA OBRAČUNA AKCIZE ("Sl. glasnik RS", br. 67/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I POSTUPKU ZA DOBIJANJE, OBNAVLJANJE I ODUZIMANJE AKCIZNE DOZVOLE, NAČINU I KONTROLI OTPREMANJA I DOPREMANJA PROIZVODA U AKCIZNO SKLADIŠTE I O VOĐENJU EVIDENCIJE U AKCIZNOM SKLADIŠTU ("Sl. glasnik RS", br. 67/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O PROGLAŠAVANJU LOVOSTAJEM ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLJAČI ("Sl. glasnik RS", br. 67/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O POSLOVANJU TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2014. GODINE I ZAVRŠNI RAČUN TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 67/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZBORU DIREKTORA "JAT-TEHNIKA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA ODRŽAVANJE I OPRAVKU VAZDUHOPLOVA, BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 67/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA ("Sl. glasnik RS", br. 67/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA ANSAMBLA NARODNIH IGARA I PESAMA SRBIJE "KOLO" – USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 67/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 67/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 67/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA – GLAVNOG UPRAVNOG INSPEKTORA UPRAVNOG INSPEKTORATA U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 67/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 67/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU DIREKTORA KANCELARIJE ZA SARADNJU S MEDIJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 67/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA ANSAMBLA NARODNIH IGARA I PESAMA SRBIJE "KOLO" – USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 67/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA MEĐURESORSKE RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE ANEKSA B SPORAZUMA O PITANJIMA SUKCESIJE ("Sl. glasnik RS", br. 67/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA STRUČNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE SPORAZUMA O PITANJIMA SUKCESIJE ("Sl. glasnik RS", br. 67/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA MEĐURESORSKE RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE ANEKSA G SPORAZUMA O PITANJIMA SUKCESIJE ("Sl. glasnik RS", br. 67/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7786/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 67/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7819/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 67/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8059/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 67/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8180/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 67/2015)
 • UREDBA O OBAVEZNOJ PROIZVODNJI I PROMETU HLEBA OD BRAŠNA "T-500" ("Sl. glasnik RS", br. 67/2015)
 • UREDBA O STIMULATIVNIM MERAMA U CILJU UNAPREĐENJA KOMBINOVANOG TRANSPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 67/2015)
 • USKLAĐENI IZNOSI NAKNADA IZ ČLANA 32. STAV 3, ČLANA 40. STAV 3, ČLANA 45. STAV 1. TAČKA 4) I ČLANA 54. STAV 3. ZAKONA O DUVANU ("Sl. glasnik RS", br. 67/2015)
 • ZAKLJUČAK VLADE 05 BROJ 116-8060/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 67/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex