Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 66/2022 od 10.06.2022.)


 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U SULTANATU OMAN, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U KAIRU ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U SULTANATU OMAN, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U KAIRU ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U DEMOKRATSKOJ SOCIJALISTIČKOJ REPUBLICI ŠRI LANKI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U NJU DELHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U DEMOKRATSKOJ SOCIJALISTIČKOJ REPUBLICI ŠRI LANKI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U NJU DELHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • ODLUKA O IMENOVANJU SAVETNIKA PREDSEDNIKA REPUBLIKE, KPRS BROJ 71 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • ODLUKA O IMENOVANJU SAVETNIKA PREDSEDNIKA REPUBLIKE, KPRS BROJ 72 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA EVIDENTIRANJE I ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA NADOKNADU RAZLIKE U CENI GASA ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA MASTER STRUKOVNIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA AKADEMIJE I VISOKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA U ŠKOLSKOJ 2022/2023. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA MASTER AKADEMSKIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA U ŠKOLSKOJ 2022/2023. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU KLINIČKO-BOLNIČKOG CENTRA PRIŠTINA ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU KLINIČKO-BOLNIČKOG CENTRA KOSOVSKA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE KOSOVSKA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU DOMA ZDRAVLJA ZUBIN POTOK ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU DOMA ZDRAVLJA ZVEČAN ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU DOMA ZDRAVLJA ŠTRPCE ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU DOMA ZDRAVLJA PEĆ ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU ZDRAVSTVENOG CENTRA GNJILANE ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU APOTEKARSKE USTANOVE KOSOVSKA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OTVARANJU KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U BITOLJU, REPUBLIKA MAKEDONIJA ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U OHRIDU, REPUBLIKA SEVERNA MAKEDONIJA ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA IGRE NA SREĆU U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AKREDITACIONOG TELA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AKREDITACIONOG TELA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA UČITELJSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA SAVETA UČITELJSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU GENERALNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U TORONTU, KANADA ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U OHRIDU, REPUBLIKA SEVERNA MAKEDONIJA ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AKREDITACIONOG TELA SRBIJE ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4567/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4571/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4574/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4569/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4576/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4578/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4592/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4589/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4440/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4442/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4444/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4447/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4450/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4451/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4452/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4438/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4441/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4443/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4445/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4446/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4449/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4453/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4486/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • AKCIONI PLAN ZA 2022. GODINU ZA SPROVOĐENJE PROGRAMA RAZVOJA JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2019–2023. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA IZGRADNJU I OPREMANJE OBJEKATA ZA UNAPREĐENJE PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O VRSTAMA POŠILJKI KOJE PODLEŽU VETERINARSKO-SANITARNOJ KONTROLI I NAČINU OBAVLJANJA VETERINARSKO-SANITARNOG PREGLEDA POŠILJKI NA GRANIČNIM PRELAZIMA ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O IMUNIZACIJI I NAČINU ZAŠTITE LEKOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU POSTUPANJA SA POSMRTNIM OSTACIMA UMRLOG LICA ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • PRAVILNIK O HRANITELJSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • PRAVILNIK O OSTVARIVANJU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA U INOSTRANSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • STRUČNO UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE UPISA U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH I INTEGRISANIH STUDIJA NA VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA ZA ŠKOLSKU 2022/2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "RTANJ" NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 329-2/22 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 329-3/22 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 329-4/22 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 336-1/22 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 336-2/22 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 336-3/22 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 336-4/22 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 336-5/22 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 336-6/22 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 336-7/22 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 338-2/22 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 338-3/22 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 338-4/22 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 338-5/22 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • ISPRAVKA PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIPRAVNIČKOM STAŽU I STRUČNOM ISPITU ZDRAVSTVENIH RADNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-173/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • REŠENJE USTAVNOG SUDA BROJ IUZ-229/2018 I IZDVOJENA MIŠLJENJA SUDIJA ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U APELACIONOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • PRAVILNIK O STRUČNOJ SPREMI, STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU I STRUČNOM ISPITU ZA RADNA MESTA ŽELEZNIČKIH RADNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • PRAVILNIK O TRAJANJU SMENA U TOKU RADNOG DANA, TRAJANJU NEPREKIDNOG RADA I DUŽINI DNEVNOG ODMORA KONTROLORA LETENJA ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • REŠENJE O OBNOVI DOZVOLE ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI KOLEKTIVNOG OSTVARIVANJA IMOVINSKIH PRAVA INTERPRETATORA ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU OBRAČUNSKOG IZNOSA PROSEČNE GODIŠNJE ZARADE ZA OSIGURANIKE KOJI OSTVARUJU PRAVO U MAJU 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0117/21-11 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0441/21-11 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0147/22-11 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI BROJ 1954-1-I-1/22 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI BROJ 1959-1-I-1/22 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • ANEKS 13 UGOVORA O POSLOVNOJ SARADNJI U NAPLATI JEDINSTVENE NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO SEE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BOROLINI EXCLUSIVE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)