Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 66/2021 od 30.06.2021.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 66/2021)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 66/2021)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAKNADAMA ZA POSLOVE REGISTRACIJE I DRUGE USLUGE KOJE PRUŽA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 66/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U APELACIONOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 66/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U ZAJEČARU ("Sl. glasnik RS", br. 66/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U SREMSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 66/2021)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM ("Sl. glasnik RS", br. 66/2021)
 • PRAVILNIK O IZGLEDU I SADRŽINI ZNAKA ZABRANE PRODAJE I SLUŽENJA ALKOHOLNIH PIĆA DECI ILI MALOLETNICIMA I ZNAKA ŠTETNOSTI PREKOMERNE UPOTREBE ALKOHOLNIH PIĆA ("Sl. glasnik RS", br. 66/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRAZOVANJU I NAČINU RADA ORGANA VEŠTAČENJA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 66/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJE I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 66/2021)
 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU IZDAVANJA MEĐUNARODNE POTVRDE (SERTIFIKATA) O BEZBEDNOSTI HRANE KOJA SE IZVOZI, KAO I EVIDENCIJI O IZDATIM POTVRDAMA ("Sl. glasnik RS", br. 66/2021)
 • PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I NAČINU RADA VATROGASNO-SPASILAČKIH JEDINICA ("Sl. glasnik RS", br. 66/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" INĐIJA JP, INĐIJA ("Sl. glasnik RS", br. 66/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA DISTRIBUCIJU GASA "INGAS" JP INĐIJA ("Sl. glasnik RS", br. 66/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA SAKUPLJANJE I ODLAGANJE OTPADA I ODRŽAVANJE DEPONIJA "INGRIN" INĐIJA ("Sl. glasnik RS", br. 66/2021)
 • REŠENJE O ODOBRAVANJU UKIDANJA PUTNOG PRELAZA ("Sl. glasnik RS", br. 66/2021)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 100 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2021)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 101 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2021)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 102 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2021)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 103 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2021)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 104 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2021)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 70 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2021)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 71 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2021)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 72 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2021)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 73 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2021)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 74 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2021)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 75 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2021)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 76 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2021)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 77 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2021)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 78 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2021)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 79 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2021)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 80 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2021)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 81 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2021)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 82 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2021)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 83 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2021)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 84 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2021)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 85 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2021)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 86 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2021)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 87 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2021)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 88 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2021)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 89 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2021)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 90 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2021)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 91 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2021)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 92 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2021)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 93 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2021)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 94 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2021)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 95 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2021)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 96 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2021)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 97 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2021)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 98 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2021)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 99 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2021)
 • UPUTSTVO O IZMENAMA I DOPUNAMA UPUTSTVA ZA SPROVOĐENJE ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA PLATNOG PROMETA SA INOSTRANSTVOM ("Sl. glasnik RS", br. 66/2021)
 • UPUTSTVO O IZMENI UPUTSTVA ZA SPROVOĐENJE ODLUKE O OBAVEZNOJ REZERVI BANAKA KOD NARODNE BANKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 66/2021)
 • UPUTSTVO O NAČINU PRIMENE OGRANIČENJA ULASKA U REPUBLIKU SRBIJU LICIMA KOJA DOLAZE IZ DRŽAVA ZAHVAĆENIH EPIDEMIJOM ZARAZNE BOLESTI COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2021)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM ("Sl. glasnik RS", br. 66/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex