Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 66 od 07.05.2020.)


 • NAREDBA O DOPUNI NAREDBE O ZABRANI POSETA I OGRANIČENJU KRETANJA U OBJEKTIMA USTANOVA ZA SMEŠTAJ STARIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 66/2020)
 • NAREDBA O OGRANIČENJU KRETANJA NA PRILAZIMA OTVORENOM PROSTORU I OBJEKTIMA PRIHVATNIH CENTARA ZA MIGRANTE I CENTARA ZA AZIL ("Sl. glasnik RS", br. 66/2020)
 • NAREDBA O ZABRANI OKUPLJANJA U REPUBLICI SRBIJI NA JAVNIM MESTIMA U ZATVORENOM I OTVORENOM PROSTORU ("Sl. glasnik RS", br. 66/2020)
 • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O PROGLAŠENJU BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2 ZARAZNOM BOLEŠĆU ("Sl. glasnik RS", br. 66/2020)
 • ODLUKA O DOPUNAMA STRATEGIJE RAZVOJA VODNOG SAOBRAĆAJA REPUBLIKE SRBIJE OD 2015. DO 2025. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 66/2020)
 • ODLUKA O FINANSIRANJU NABAVKE UDŽBENIKA SREDSTVIMA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 66/2020)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OSNIVANJU AGENCIJE ZA KVALIFIKACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 66/2020)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU SEKTORSKOG VEĆA ZA SEKTOR SAOBRAĆAJA I USLUGA TRANSPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 66/2020)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O ZATVARANJU GRANIČNIH PRELAZA ("Sl. glasnik RS", br. 66/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "AERODROM PONIKVE" UŽICE ("Sl. glasnik RS", br. 66/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "AERODROM ROSULJE" SA PO KRUŠEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 66/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 66/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 66/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 66/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 66/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "AERODROM PONIKVE" UŽICE ("Sl. glasnik RS", br. 66/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "AERODROM ROSULJE" SA PO KRUŠEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 66/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA ("Sl. glasnik RS", br. 66/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 66/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-3686/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-3694/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ADMINISTRATIVNI PRENOS I NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 66/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU OBRAČUNSKOG IZNOSA PROSEČNE GODIŠNJE ZARADE ZA OSIGURANIKE KOJI OSTVARUJU PRAVO U APRILU 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 66/2020)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U KRALJEVINI NORVEŠKOJ ("Sl. glasnik RS", br. 66/2020)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ ("Sl. glasnik RS", br. 66/2020)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA ("Sl. glasnik RS", br. 66/2020)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA – STALNOG PREDSTAVNIKA REPUBLIKE SRBIJE – ŠEFA STALNE MISIJE REPUBLIKE SRBIJE PRI ORGANIZACIJI UJEDINJENIH NACIJA U NJUJORKU ("Sl. glasnik RS", br. 66/2020)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U SJEDINJENIM MEKSIČKIM DRŽAVAMA ("Sl. glasnik RS", br. 66/2020)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU DODELE I KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA PODSTICANJE UNAPREĐENJA TURISTIČKOG PROMETA DOMAĆIH TURISTA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 66/2020)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O SPECIJALNOJ I POSEBNIM JEDINICAMA POLICIJE ("Sl. glasnik RS", br. 66/2020)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME U 2020. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 66/2020)
 • UREDBA O MERAMA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2020)
 • UREDBA O USLOVIMA, NAČINU PRIBAVLJANJA I RASPOLAGANJA POKRETNIM STVARIMA U JAVNOJ SVOJINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE, KAO I NAČINU PRIBAVLJANJA RADOVA I USLUGA U INOSTRANSTVU ZA POTREBE PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE I DRUGIH SNAGA ODBRANE ANGAŽOVANIH U MULTINACIONALNIM OPERACIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 66/2020)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U NARODNOJ REPUBLICI KINI ("Sl. glasnik RS", br. 66/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex