Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 66 od 18.09.2019.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "MONUS" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 66/2019)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 66/2019)
 • ODLUKA O RAZREŠENJU V.D. DIREKTORA I IMENOVANJU DIREKTORA PSS D.O.O. PROKUPLJE ("Sl. glasnik RS", br. 66/2019)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU VISINE TROŠKOVA ZA IZDAVANJE LICENCI ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 66/2019)
 • PRAVILNIK O ELEMENTIMA INFORMACIJE O USLUŽNOM OBJEKTU ("Sl. glasnik RS", br. 66/2019)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0174/18-11 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2019)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0687/17-11 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2019)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-46-00-00490/2018-08 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "TOPLANA STARA PAZOVA", STARA PAZOVA ("Sl. glasnik RS", br. 66/2019)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 66/2019)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O RADNOM VREMENU, ODMORIMA I ODSUSTVIMA PROFESIONALNIH VOJNIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 66/2019)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 66/2019)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PATENTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 66/2019)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI TOPOGRAFIJA POLUPROVODNIČKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 66/2019)
 • ZAKON O REGULISANIM PROFESIJAMA I PRIZNAVANJU PROFESIONALNIH KVALIFIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 66/2019)
 • ZAKON O DUALNOM MODELU STUDIJA U VISOKOM OBRAZOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 66/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex