Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 65 od 24.08.2018.)


 • ANEKS I POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA JAVNA PREDUZEĆA U KOMUNALNOJ I STAMBENOJ DELATNOSTI GRADA BEOGRADA, KOJI JE ZAKLJUČEN 17. JANUARA 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 65/2018)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2018)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 65/2018)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU KORIŠĆENJA OBRAZACA PLATNIH NALOGA ZA IZVRŠENJE PLATNIH TRANSAKCIJA U DINARIMA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2018)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SLIVA AKUMULACIJE BARJE NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 65/2018)
 • ODLUKA O OPŠTIM PRAVILIMA ZA IZVRŠAVANJE INSTANT TRANSFERA ODOBRENJA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2018)
 • ODLUKA O OSNIVANJU SAVETA ZA FILANTROPIJU ("Sl. glasnik RS", br. 65/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-719/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 65/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-742/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 65/2018)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-193/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 65/2018)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-277/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 65/2018)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-90/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 65/2018)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUZ-188/2012 ("Sl. glasnik RS", br. 65/2018)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUZ-258/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 65/2018)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-5181/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 65/2018)
 • PRAVILNIK O IZGLEDU I SADRŽAJU POTVRDE O ULASKU, ODNOSNO IZLASKU IZ REPUBLIKE SRBIJE I POSEBNOG LISTA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SAGLASNOSTI ZA SKLADIŠTENJE I SNABDEVANJE NAFTOM, DERIVATIMA NAFTE I BIOGORIVIMA ZA SOPSTVENE POTREBE ("Sl. glasnik RS", br. 65/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O CENAMA ZDRAVSTVENIH USLUGA NA SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 65/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O OBRASCU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O OSTVARIVANJU CILJEVA UŠTEDE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 65/2018)
 • PRAVILNIK O NAČINU PODNOŠENJA ZAHTEVA I IZDAVANJA SAGLASNOSTI ZA UREĐENJE PROSTORA UZ DRŽAVNU GRANICU ("Sl. glasnik RS", br. 65/2018)
 • PRAVILNIK O NAČINU VRŠENJA NADZORA DRŽAVNE GRANICE I NAČINU IZDAVANJA, IZGLEDU I SADRŽAJU AKATA KOJE POLICIJSKI SLUŽBENICI SAČINJAVAJU PRILIKOM OBAVLJANJA POSLOVA NADZORA DRŽAVNE GRANICE ("Sl. glasnik RS", br. 65/2018)
 • PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU POSTAVLJANJA POSEBNIH OZNAKA, TABLI I SIGNALIZACIJE ZA OZNAČAVANJE BLIZINE DRŽAVNE GRANICE, GRANIČNOG PRELAZA, RADNOG VREMENA GRANIČNOG PRELAZA I PODRUČJA GRANIČNOG PRELAZA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2018)
 • PRAVILNIK O OSNOVNIM ZAHTEVIMA ZA MEDICINSKA SREDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2018)
 • PRAVILNIK O POSEBNOM STRUČNOM ISPITU ZA MATIČARA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2018)
 • PRAVILNIK O POSTUPANJU USTANOVE U SLUČAJU SUMNJE ILI UTVRĐENOG DISKRIMINATORNOG PONAŠANJA I VREĐANJA UGLEDA, ČASTI ILI DOSTOJANSTVA LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 65/2018)
 • PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA ISPITA ZA STICANJE ZVANJA DRŽAVNI REVIZOR I OVLAŠĆENI DRŽAVNI REVIZOR ("Sl. glasnik RS", br. 65/2018)
 • PRAVILNIK O PROMETU NA MALO MEDICINSKIH SREDSTAVA U SPECIJALIZOVANIM PRODAVNICAMA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2018)
 • PRAVILNIK O REGISTRIMA KOJE VODI PRIVREDNA KOMORA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 65/2018)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE I IZDAVANJU JAVNIH ISPRAVA ZA OSNOVNO OBRAZOVANJE ODRASLIH ("Sl. glasnik RS", br. 65/2018)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MONITORINGA BEZBEDNOSTI HRANE BILJNOG I MEŠOVITOG POREKLA ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 65/2018)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU STATUSA PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2018)
 • REŠENJE MINISTRA PRAVDE BROJ 740-08-01760/2014-22 ("Sl. glasnik RS", br. 65/2018)
 • REŠENJE MINISTRA PRAVDE BROJ 740-08-01773/2014-22 ("Sl. glasnik RS", br. 65/2018)
 • REŠENJE MINISTRA PRAVDE BROJ 740-08-01800/2014-22 ("Sl. glasnik RS", br. 65/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI DA POSLOVNO IME PRIVREDNOG DRUŠTVA SADRŽI NAZIV "SRBIJA" ("Sl. glasnik RS", br. 65/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "DOLJEVAC", DOLJEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 65/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU SUDSKOG VEŠTAKA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2018)
 • ODLUKA O IMENOVANJU SAVETNIKA PREDSEDNIKA REPUBLIKE ("Sl. glasnik RS", br. 65/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex