Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 65 od 24.07.2015.)


 • ODLUKA O DOPUNAMA METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CENE PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • ODLUKA O IZBORU ČLANA SAVETA REGULATORNOG TELA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • ODLUKA O IZBORU ČLANOVA ZDRAVSTVENOG SAVETA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • ODLUKA O IZBORU REPUBLIČKOG JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA KOJI SE PRVI PUT BIRAJU NA SUDIJSKU FUNKCIJU ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE KOJI SE PRVI PUT BIRA NA SUDIJSKU FUNKCIJU, RS BROJ 27 ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE KOJI SE PRVI PUT BIRA NA SUDIJSKU FUNKCIJU, RS BROJ 28 ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SEDIŠTU UPRAVE CARINA, OSNIVANJU, POČETKU I PRESTANKU RADA CARINARNICA, CARINSKIH ISPOSTAVA, ODSEKA I REFERATA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA ZA OBELEŽAVANJE 5. AVGUSTA – DANA SEĆANJA NA STRADANJE I PROGON SRBA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA SPOMENIKA PRIRODE "RESAVSKA PEĆINA" ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA PRODAJE JAVNOG KAPITALA, ODNOSNO AKCIJA METODOM JAVNOG PRIKUPLJANJA PONUDA PREDUZEĆA ZA TELEKOMUNIKACIJE "TELEKOM SRBIJA" A.D. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • ODLUKA O RAZREŠENJU ČLANA ZDRAVSTVENOG SAVETA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-224/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-1930/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • PODACI O KRETANJU PROSEČNE MESEČNE ZARADE BEZ POREZA I DOPRINOSA I O KRETANJU POTROŠAČKIH CENA U REPUBLICI SRBIJI OD 1. JANUARA DO 30. JUNA 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U JUNU 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • PODATAK O VISINI PROSEČNE ZARADE PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENE U DRUGOM KVARTALU 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • PRAVILA O PROMENI SNABDEVAČA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O REGISTRACIJI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • PRAVILNIK O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • PRAVILNIK O OBRASCU ZAHTEVA ZA DODELU DOZVOLE ZA OBAVLJANJE POŠTANSKIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • PRAVILNIK O REFRAKTOMETRIMA KOJI SE KORISTE U PROMETU ROBA I USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI SPOMENIKA PRIRODE "LISINE" ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI SPOMENIKA PRIRODE "RESAVSKA PEĆINA" ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA POD KOJIMA SE IZDAJE ODOBRENJE STRANOM AVIO-PREVOZIOCU ZA OBAVLJANJE MEĐUNARODNOG JAVNOG AVIO-PREVOZA SA REPUBLIKOM SRBIJOM ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI VIŠKA PRIHODA NAD RASHODIMA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU PO FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIK" PREMA FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "POŠTA SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKE GRUPE ZA PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA KLINIČKO-BOLNIČKOG CENTRA PRIŠTINA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA ZDRAVSTVENOG CENTRA GNJILANE ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KLINIČKO-BOLNIČKOG CENTRA PRIŠTINA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZDRAVSTVENOG CENTRA GNJILANE ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA DELATNOSTI JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-3204/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA DELATNOSTI JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-3205/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA MEDICINU RADA SRBIJE "DR DRAGOMIR KARAJOVIĆ" ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA SAVETA ZA PRAVA DETETA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA NACIONALNE KOMISIJE ZA RAČUNOVODSTVO ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKE AGENCIJE ZA STANOVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKE GRUPE ZA PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA KLINIČKO-BOLNIČKOG CENTRA PRIŠTINA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA ZDRAVSTVENOG CENTRA GNJILANE ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KLINIČKO-BOLNIČKOG CENTRA PRIŠTINA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZDRAVSTVENOG CENTRA GNJILANE ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA VODNE PUTEVE U MINISTARSTVU GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U UŽICU ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • SPISAK SRPSKIH STANDARDA IZ OBLASTI GASNIH APARATA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • UREDBA O ODVIJANJU KOMBINOVANOG TRANSPORTA DO I OD TERMINALA ZA KOMBINOVANI TRANSPORT KOJI SE NALAZI NA ŽELEZNIČKOJ MREŽI I ODREĐIVANJU DOKUMENATA KOJE DRUMSKI PREVOZNIK TREBA DA POSEDUJE U OBAVLJANJU TOG VIDA TRANSPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • UREDBA O PRENOSU KAPITALA BEZ NAKNADE ZAPOSLENIMA KOD IZDAVAČA MEDIJA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • UREDBA O PRIMENI TARIFA ZA OBRAČUN CENE PRISTUPA DISTRIBUTIVNOM SISTEMU ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • ZAKLJUČAK USTAVNOG SUDA BROJ IUO-180/2013 I ZAJEDNIČKO IZDVOJENO MIŠLJENJE SUDIJA I IZDVOJENO MIŠLJENJE SUDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex