Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 64/2022 od 01.06.2022.)


  • ODLUKA O IMENOVANJU SAVETNIKA PREDSEDNIKA REPUBLIKE, KPRS BROJ 60 ("Sl. glasnik RS", br. 64/2022)
  • ODLUKA O IMENOVANJU SAVETNIKA PREDSEDNIKA REPUBLIKE, KPRS BROJ 61 ("Sl. glasnik RS", br. 64/2022)
  • ODLUKA O IMENOVANJU SAVETNIKA PREDSEDNIKA REPUBLIKE, KPRS BROJ 62 ("Sl. glasnik RS", br. 64/2022)
  • ODLUKA O IMENOVANJU SAVETNIKA PREDSEDNIKA REPUBLIKE, KPRS BROJ 63 ("Sl. glasnik RS", br. 64/2022)
  • ODLUKA O IMENOVANJU SAVETNIKA PREDSEDNIKA REPUBLIKE, KPRS BROJ 64 ("Sl. glasnik RS", br. 64/2022)
  • ODLUKA O IMENOVANJU ŠEFA KABINETA PREDSEDNIKA REPUBLIKE ("Sl. glasnik RS", br. 64/2022)
  • ODLUKA O IMENOVANJU GENERALNOG SEKRETARA PREDSEDNIKA REPUBLIKE ("Sl. glasnik RS", br. 64/2022)