Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 64 od 06.09.2019.)


 • ISPRAVKA UREDBE O STIMULATIVNIM MERAMA U CILJU UNAPREĐENJA KOMBINOVANOG TRANSPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 64/2019)
 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA EKSPLOATACIJE KOLUBARSKOG LIGNITSKOG BASENA ("Sl. glasnik RS", br. 64/2019)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA PRAĆENJE SPROVOĐENJA PROGRAMA ZA POJEDNOSTAVLJENJE ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA I REGULATIVE "E-PAPIR" ZA PERIOD 2019–2021. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 64/2019)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU POSEBNE RADNE GRUPE ZA DIGITALIZACIJU ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA U OKVIRU SPROVOĐENJA PROGRAMA ZA POJEDNOSTAVLJENJE ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA I REGULATIVE "E-PAPIR" ZA PERIOD 2019–2021. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 64/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINJA ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 64/2019)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA U POGLEDU STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI OVLAŠĆENOG STRUČNOG LICA KOJE ISPITUJE CISTERNU, BATERIJSKO VOZILO I MEGC, NAČINU VOĐENJA REGISTRA OVLAŠĆENIH STRUČNIH LICA I IZGLEDU ŽIGA ("Sl. glasnik RS", br. 64/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI DA POSLOVNO IME PRIVREDNOG DRUŠTVA SADRŽI REČ "SRBIJA" ("Sl. glasnik RS", br. 64/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA NACIONALNE KORPORACIJE ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 64/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI "SRBIJA KARGO" A.D. ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 64/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA" ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 64/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "SRBIJAVODE" ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 64/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "GORNJI BANAT" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, KIKINDA ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 64/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "GORNJI BANAT" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, KIKINDA ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 64/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "HIDROSREM" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SREMSKA MITROVICA ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 64/2019)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-8637/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 64/2019)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-8638/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 64/2019)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-8813/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 64/2019)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-8816/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 64/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "KOMUNALAC" TITEL ("Sl. glasnik RS", br. 64/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE VITINA ("Sl. glasnik RS", br. 64/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ZAMENIKA SEKRETARA ODBORA ZA ORGANIZACIJU 141. SKUPŠTINE INTERPARLAMENTARNE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 64/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8842/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 64/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8843/2019-1 ("Sl. glasnik RS", br. 64/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8844/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 64/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8877/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 64/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8878/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 64/2019)
 • REŠENJE O USTUPANJU STRANE ROBE BEZ PLAĆANJA PROTIVVREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 64/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8642/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 64/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8643/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 64/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8725/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 64/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8726/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 64/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8860/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 64/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8640/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 64/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8641/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 64/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI USTANOVLJENJEM PRAVA SLUŽBENOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 64/2019)
 • UREDBA O DOPUNAMA UREDBE O PLANIRANJU I VRSTI ROBA I USLUGA ZA KOJE SE SPROVODE CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE ("Sl. glasnik RS", br. 64/2019)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O GRANIČNIM VREDNOSTIMA ZAGAĐUJUĆIH, ŠTETNIH I OPASNIH MATERIJA U ZEMLJIŠTU ("Sl. glasnik RS", br. 64/2019)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU POSEBNIH IZNOSA KOJI SE PLAĆAJU ZA VREME TRAJANJA "DEČIJE NEDELJE" U 2019. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 64/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex