Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 64 od 21.08.2018.)


  • ODLUKA O BOJI GLASAČKIH LISTIĆA ZA GLASANJE NA IZBORIMA ZA ČLANOVE NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA PUTEM ELEKTORSKIH SKUPŠTINA, RASPISANIM ZA 4. NOVEMBAR 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 64/2018)
  • ODLUKA O OBRASCIMA ZA PODNOŠENJE IZBORNE LISTE KANDIDATA ZA ČLANOVE NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA NA NEPOSREDNIM IZBORIMA, RASPISANIM ZA 4. NOVEMBAR 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 64/2018)
  • ODLUKA O OBRASCIMA ZA PODNOŠENJE LISTA KANDIDATA ZA ČLANOVE NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA NA IZBORIMA PUTEM ELEKTORSKIH SKUPŠTINA RASPISANIM ZA 4. NOVEMBAR 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 64/2018)
  • ODLUKA O OBRASCIMA ZA VRŠENJE IZBORNIH RADNJI U POSTUPKU IZBORA ZA ČLANOVE NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA PUTEM ELEKTORSKIH SKUPŠTINA RASPISANIH ZA 4. NOVEMBAR 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 64/2018)
  • ODLUKA O OBRASCIMA ZA VRŠENJE IZBORNIH RADNJI U POSTUPKU NEPOSREDNIH IZBORA ZA ČLANOVE NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA, RASPISANIH ZA 4. NOVEMBAR 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 64/2018)
  • ODLUKA O ODREĐIVANJU BOJE KONTROLNOG LISTA ZA PROVERU ISPRAVNOSTI GLASAČKE KUTIJE I BOJE GLASAČKIH LISTIĆA ZA GLASANJE NA NEPOSREDNIM IZBORIMA ZA ČLANOVE NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA, RASPISANIM ZA 4. NOVEMBAR 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 64/2018)
  • PRAVILA O RADU BIRAČKIH ODBORA ZA SPROVOĐENJE NEPOSREDNIH IZBORA ZA ČLANOVE NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA ("Sl. glasnik RS", br. 64/2018)
  • ROKOVNIK ZA VRŠENJE IZBORNIH RADNJI U POSTUPKU NEPOSREDNIH IZBORA ZA ČLANOVE NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA, RASPISANIH ZA 4. NOVEMBAR 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 64/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex