Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 64 od 20.07.2015.)


  • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE "RITOVI DONJEG POTISJA" ("Sl. glasnik RS", br. 64/2015)
  • PRAVILNIK O SADRŽINI, NAČINU I POSTUPKU IZRADE DOKUMENATA PROSTORNOG I URBANISTIČKOG PLANIRANJA ("Sl. glasnik RS", br. 64/2015)
  • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANA NACIONALNOG SAVETA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG MESTA U NACIONALNOM SAVETU CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 64/2015)
  • STRATEGIJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA REPUBLIKE SRBIJE ZA PERIOD OD 2015. DO 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 64/2015)
  • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJI ("Sl. glasnik RS", br. 64/2015)
  • ZAKON O IZMENI ZAKONA O OTKLANJANJU POSLEDICA POPLAVA U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 64/2015)
  • ZAKON O PRETVARANJU PRAVA KORIŠĆENJA U PRAVO SVOJINE NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU UZ NAKNADU ("Sl. glasnik RS", br. 64/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex