Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 63/2022 od 31.05.2022.)


  • ISPRAVKA MALOPRODAJNIH CENA DUVANSKIH PRERAĐEVINA, ADALYA TOBACCO D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 63/2022)
  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA LEKARSKE KOMORE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 63/2022)
  • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA SPOMENIKA PRIRODE "CERJANSKA PEĆINA" ("Sl. glasnik RS", br. 63/2022)
  • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA I GROBLJA "GRADSKO ZELENILO", ČAČAK ("Sl. glasnik RS", br. 63/2022)
  • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE I PIJACA "KOMUNALAC", ČAČAK ("Sl. glasnik RS", br. 63/2022)
  • UREDBA O IZMENI UREDBE O OGRANIČENJU VISINE CENA DERIVATA NAFTE ("Sl. glasnik RS", br. 63/2022)