Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 63/2021 od 23.06.2021.)


 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA PODRŠKU UNAPREĐENJA POSLOVNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 63/2021)
 • ODLUKA O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O PREGOVARAČKOM PROCESU SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI OD MAJA 2019. DO 15. JUNA 2021. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 63/2021)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU MERA ZAŠTITE, GRANICA ZAŠTIĆENE OKOLINE I MERA ZAŠTITE ZAŠTIĆENE OKOLINE PROSTORNO KULTURNO-ISTORIJSKE CELINE STARO JEZGRO ZRENJANINA U ZRENJANINU, NEPOKRETNOG KULTURNOG DOBRA OD VELIKOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I POSTUPKU DAVANJA U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI ("Sl. glasnik RS", br. 63/2021)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA U POGLEDU PROSTORIJA, ODGOVARAJUĆE OPREME I STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI ZAPOSLENIH ZA OBAVLJANJE POSLOVA PERIODIČNOG PREGLEDA UREĐAJA ZA PRIMENU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2021)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MONITORINGA BEZBEDNOSTI HRANE ŽIVOTINJSKOG POREKLA I HRANE ZA ŽIVOTINJE KOJA SE UVOZI ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 63/2021)
 • REŠENJE O DOPUNI DOZVOLE ZA PRUŽANJE PLATNIH USLUGA, IO NBS BROJ 83 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2021)
 • REŠENJE O DOPUNI DOZVOLE ZA PRUŽANJE PLATNIH USLUGA, IO NBS BROJ 84 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "8. AVGUST", SRPSKA CRNJA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JKP "ČISTOĆA", SOMBOR ("Sl. glasnik RS", br. 63/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 348-2/21 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 348-3/21 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2021)
 • RJEŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG STAMBENOG PREDUZEĆA "GRADAC", TUTIN ("Sl. glasnik RS", br. 63/2021)
 • STRATEGIJA RAZVOJA OBRAZOVANJA I VASPITANJA U REPUBLICI SRBIJI DO 2030. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 63/2021)
 • ODLUKA O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O RADU KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU (U PERIODU OD MAJA 2019. GODINE DO JUNA 2021. GODINE) ("Sl. glasnik RS", br. 63/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex