Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 63 od 04.09.2019.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "IMPERIAL TOBACCO SCG" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 63/2019)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OSNIVANJU OBRAZOVNO-KULTURNOG CENTRA "VUK KARADŽIĆ" ("Sl. glasnik RS", br. 63/2019)
 • ODLUKA O OSNIVANJU AKADEMIJE STRUKOVNIH STUDIJA ZAPADNA SRBIJA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2019)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA UVOZA I IZVOZA LJUDSKIH ĆELIJA I TKIVA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2019)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU OBEZBEĐIVANJA I SPROVOĐENJA SLEDLJIVOSTI LJUDSKIH ĆELIJA I TKIVA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2019)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I KADRA ZA RAD REGISTRA DAVALACA MATIČNIH ĆELIJA HEMATOPOEZE ("Sl. glasnik RS", br. 63/2019)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI, STRUČNOG USAVRŠAVANJA, KAO I O SMERNICAMA U VEZI SA VRŠENJEM INSPEKCIJSKOG NADZORA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2019)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O VRSTI, NAMENI I PREGLEDIMA ČAMACA, PLOVEĆIH TELA I PLUTAJUĆIH OBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 63/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O KATEGORIZACIJI VODNIH PUTEVA ZA PLOVIDBU PLOVILA ZA REKREACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 63/2019)
 • PRAVILNIK O NAČINU I USLOVIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA DOBIJANJA, TESTIRANJA, OBRADE, OČUVANJA, SKLADIŠTENJA I DISTRIBUCIJE LJUDSKIH ĆELIJA I TKIVA, USLOVIMA U POGLEDU KADRA, PROSTORA, OPREME, SISTEMA KVALITETA I DRUGIM USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ZDRAVSTVENE USTANOVE ("Sl. glasnik RS", br. 63/2019)
 • PRAVILNIK O NAČINU PRAĆENJA OZBILJNIH NEŽELJENIH DOGAĐAJA I OZBILJNIH NEŽELJENIH REAKCIJA, NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA I IZVEŠTAVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2019)
 • PRAVILNIK O OBRASCIMA SERTIFIKATA O BEZBEDNOSTI ZA PREVOZ ("Sl. glasnik RS", br. 63/2019)
 • PRAVILNIK O PROCENI UTICAJA PUTA NA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2019)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBLIKU OBRASCA PRISTANKA I SADRŽAJU OBRASCA OPOZIVA PRISTANKA ŽIVOG DAVAOCA LJUDSKIH ĆELIJA I TKIVA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2019)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA PISMENOG PRISTANKA PRIMAOCA ZA PRIMENU LJUDSKIH ĆELIJA I TKIVA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2019)
 • PRAVILNIK O VRSTI, NAZIVU, SADRŽAJU I IZGLEDU OBRAZACA EVIDENCIJA I JAVNIH ISPRAVA I NAČINU NJIHOVOG VOĐENJA, POPUNJAVANJA I IZDAVANJA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI ("Sl. glasnik RS", br. 63/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "BELILO", SREMSKI KARLOVCI ("Sl. glasnik RS", br. 63/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRADITELJ", SRBOBRAN ("Sl. glasnik RS", br. 63/2019)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-8443/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2019)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-8516/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2019)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR UVOZNIKA DUVANA, OBRAĐENOG DUVANA, PRERAĐENOG DUVANA, ODNOSNO DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8143/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8253/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8255/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8256/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8306/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8327/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8137/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8138/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8140/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8148/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8149/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8244/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8252/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8254/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8257/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2019)
 • REŠENJE VLADE 05 BROJ 465-8245/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2019)
 • UREDBA O NAČINU OSTVARIVANJA SARADNJE U POGLEDU USPOSTAVLJANJA I ORGANIZACIJE MEĐUNARODNIH TERETNIH KORIDORA ZA KONKURENTNI PREVOZ ROBE I UTVRĐIVANJE PRAVILA ZA ODABIR, ORGANIZACIJU, UPRAVLJANJE I INDIKATIVNO PLANIRANJE ULAGANJA U TERETNE KORIDORE ("Sl. glasnik RS", br. 63/2019)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA U SLUČAJU KADA JE UGROŽENA SIGURNOST SNABDEVANJA ENERGIJOM I ENERGENTIMA – KRIZNI PLAN ("Sl. glasnik RS", br. 63/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex