Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 63 od 17.08.2018.)


 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA JUL 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 63/2018)
 • LISTA AVIO-PREVOZILACA KOJIMA JE ZABRANJENO ILI OGRANIČENO LETENJE U EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 63/2018)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 63/2018)
 • ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2018)
 • POSLOVNIK O RADU ETIČKOG KOMITETA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2018)
 • PRAVILNIK O BEZBEDNOSTI DEČJIH IGRALIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2018)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O LETAČKOM OSOBLJU ("Sl. glasnik RS", br. 63/2018)
 • PRAVILNIK O DOZVOLAMA ZA RAD ("Sl. glasnik RS", br. 63/2018)
 • PRAVILNIK O ISPITU ZA STICANJE ZVANJA LICENCIRANI PROCENITELJ ("Sl. glasnik RS", br. 63/2018)
 • PRAVILNIK O IZGLEDU I SADRŽINI OBRASCA I NAČINU NAJAVE I ODJAVE LOVA UZ GRANIČNU LINIJU ("Sl. glasnik RS", br. 63/2018)
 • PRAVILNIK O IZGLEDU OBRASCA O ODBIJANJU ZAHTEVA ZA IZDAVANJE VIZE NA GRANIČNOM PRELAZU I O IZGLEDU OBRASCA O ODBIJANJU ZAHTEVA ZA PRODUŽENJE ROKA VAŽENJA VIZE ("Sl. glasnik RS", br. 63/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O REGISTRACIJI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2018)
 • PRAVILNIK O NADZORU NAD RADOM JAVNIH IZVRŠITELJA I ZAMENIKA JAVNIH IZVRŠITELJA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2018)
 • PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA POJEDINAČNIH POLICIJSKIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2018)
 • PRAVILNIK O OBLIKU I NAČINU VRŠENJA UNUTRAŠNJE KONTROLE U PROSVETNOJ INSPEKCIJI ("Sl. glasnik RS", br. 63/2018)
 • PRAVILNIK O OBLIKU I NAČINU VRŠENJA UNUTRAŠNJE KONTROLE U TRŽIŠNOJ INSPEKCIJI ("Sl. glasnik RS", br. 63/2018)
 • PRAVILNIK O POSEBNIM ELEMENTIMA PROCENE RIZIKA, UČESTALOSTI VRŠENJA INSPEKCIJSKOG NADZORA NA OSNOVU PROCENE RIZIKA I POSEBNIM ELEMENTIMA PLANA INSPEKCIJSKOG NADZORA U OBLASTI OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2018)
 • PRAVILNIK O PROGRAMU OBUKE I POLAGANJU ISPITA ZA LICENCU ZA DIREKTORA USTANOVE OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2018)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0097/17-11 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2018)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0114/16-11 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "UREĐENJE I JAVNO OSVETLJENJE", JAGODINA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU JAVNOG IZVRŠITELJA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2018)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA 02-33 BROJ 461-13/18 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2018)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 461-1/18 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2018)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 461-10/18 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2018)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 461-11/18 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2018)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 461-12/18 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2018)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 461-14/18 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2018)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 461-15/18 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2018)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 461-16/18 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2018)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 461-17/18 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2018)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 461-2/18 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2018)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 461-3/18 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2018)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 461-4/18 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2018)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 461-5/18 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2018)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 461-6/18 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2018)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 461-7/18 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2018)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 461-8/18 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2018)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 461-9/18 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2018)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 462-1/18 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2018)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 462-2/18 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2018)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 462-3/18 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2018)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 463-1/18 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2018)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 463-2/18 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2018)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 463-3/18 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2018)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 463-4/18 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2018)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 463-5/18 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2018)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 463-6/18 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2018)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 463-7/18 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2018)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 463-8/18 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU GUBITKA REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA KOD POSLODAVCA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-00415/2018-09 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-00416/2018-09 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-00417/2018-09 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-00418/2018-09 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-407/2018-09 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-409/2018-09 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-410/2018-09 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-411/2018-09 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-419/2018-09 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-421/2018-09 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-422/2018-09 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-423/2018-09 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2018)
 • TARIFA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA JAVNO SAOPŠTAVANJE MUZIČKIH DELA, INTERPRETACIJA I FONOGRAMA U PREVOZNIM SREDSTVIMA, BIOSKOPIMA, POZORIŠTIMA, BILIJAR SALAMA, HOLOVIMA I RECEPCIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2018)
 • ISPRAVKA REŠENJA O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 63/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex