Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 63 od 28.06.2017.)


 • JEDINSTVENA TARIFA NAKNADA ZA EMITOVANJE FONOGRAMA I NA NJIMA ZABELEŽENIH INTERPRETACIJA OD STRANE JAVNIH MEDIJSKIH USTANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2017)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2017)
 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 63/2017)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-5779/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2017)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-5781/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2017)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-5782/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2017)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-5783/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2017)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-5784/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2017)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U MAJU 2017. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 63/2017)
 • PODATAK O VISINI PROSEČNE MESEČNE ZARADE BEZ POREZA I DOPRINOSA ISPLAĆENE U PERIODU JANUAR–MAJ 2017. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 63/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PODELI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA I TEHNIČKIM USLOVIMA ZA VOZILA U SAOBRAĆAJU NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O ORGANIZOVANJU, SPROVOĐENJU I NAČINU POLAGANJA VOZAČKOG ISPITA, VOĐENJU I ROKOVIMA ČUVANJA EVIDENCIJA O VOZAČKOM ISPITU I USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNI VOZILO NA KOJEM SE OBAVLJA VOZAČKI ISPIT ("Sl. glasnik RS", br. 63/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O SADRŽAJU, NAČINU VOĐENJA I ROKOVIMA ČUVANJA EVIDENCIJA IZ OBLASTI OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA ZA VOZAČE ("Sl. glasnik RS", br. 63/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O TEORIJSKOJ I PRAKTIČNOJ OBUCI KANDIDATA ZA VOZAČE ("Sl. glasnik RS", br. 63/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNJAVA PRIVREDNO DRUŠTVO, ODNOSNO OGRANAK PRIVREDNOG DRUŠTVA ILI SREDNJA STRUČNA ŠKOLA KOJI VRŠE OSPOSOBLJAVANJE KANDIDATA ZA VOZAČE ("Sl. glasnik RS", br. 63/2017)
 • PRAVILNIK O KONAČNOM USKLAĐIVANJU MESEČNOG NOVČANOG PRIMANJA, DODATKA ZA NEGU I NOVČANE NAKNADE ZA VREME PROFESIONALNE REHABILITACIJE ZA 2015. I 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 63/2017)
 • PRAVILNIK O TROŠKOVNIKU ZBRINJAVANJA ODUZETIH PRIMERAKA STROGO ZAŠTIĆENIH, ZAŠTIĆENIH I ALOHTONIH DIVLJIH VRSTA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI DA POSLOVNO IME PRIVREDNOG DRUŠTVA SADRŽI NAZIV "SERBIA" ("Sl. glasnik RS", br. 63/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI USLUGA U JAVNOM PREDUZEĆU "SKIJALIŠTA SRBIJE" ("Sl. glasnik RS", br. 63/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA VALJEVA, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE MENKONIKO, REPUBLIKA ITALIJA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RASPOREDA I KORIŠĆENJA SREDSTAVA OD DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "KROV 2017" ("Sl. glasnik RS", br. 63/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT JAVNOG PREDUZEĆA "PUTEVI SRBIJE" ("Sl. glasnik RS", br. 63/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "STANDARD", KOSOVSKA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" INĐIJA JP, INĐIJA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "POSLOVNI CENTAR – VOŽDOVAC" ("Sl. glasnik RS", br. 63/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA SAKUPLJANJE I ODLAGANJE OTPADA I ODRŽAVANJE DEPONIJA "INGRIN", INĐIJA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA I PARKIRALIŠTIMA "INĐIJA PUT", INĐIJA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 63/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-5606/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-5607/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-5717/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-5718/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-5791/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-5792/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2017)
 • UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE, PODEŠAVANJE I ODRŽAVANJE OPREME ("Sl. glasnik RS", br. 63/2017)
 • UPUTSTVO ZA MARKIRANJE DERIVATA NAFTE U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 63/2017)
 • UREDBA O ADRESNOM REGISTRU ("Sl. glasnik RS", br. 63/2017)
 • UREDBA O IZGLEDU, FORMI I SADRŽINI SLUŽBENE ZNAČKE I SLUŽBENE LEGITIMACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 63/2017)
 • UREDBA O SADRŽINI, NAČINU PRIPREME I OCENE, KAO I PRAĆENJU SPROVOĐENJA I IZVEŠTAVANJU O REALIZACIJI KAPITALNIH PROJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2017)
 • ZAKLJUČAK PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BROJ 4/0-02-417/2017-1 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex