Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 63 od 28.06.2015.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, FDS D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA ZA OBELEŽAVANJE 5. AVGUSTA - DANA SEĆANJA NA STRADANJE I PROGON SRBA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • ODLUKA O IZBORU ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O BROJU SUDIJA U SUDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA PTT SAOBRAĆAJA "SRBIJA" SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA KOORDINACIJU AKTIVNOSTI TOKOM POSTUPKA PRODAJE JAVNOG KAPITALA, ODNOSNO AKCIJA PREDUZEĆA ZA TELEKOMUNIKACIJE "TELEKOM SRBIJA" A.D. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U PETROVCU NA MLAVI ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U VRANJU ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U PRVOM OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUZ-156/2014 I IZDVOJENA MIŠLJENJA SUDIJA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUZ-799/2012 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU IZDAVANJA DOZVOLE ZA PRUŽANJE MEDIJSKE USLUGE NA OSNOVU SPROVEDENOG JAVNOG KONKURSA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU IZDAVANJA DOZVOLE ZA PRUŽANJE MEDIJSKE USLUGE NA OSNOVU ZAHTEVA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • PRAVILNIK O REČNIM INFORMACIONIM SERVISIMA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-00283/2014-11 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-00369/2013-11 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-00063/2012-11 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI STATUTA AGENCIJE ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM CRVENOG KRSTA SRBIJE "EFIKASAN ODGOVOR NA NESREĆE - JAČANJE KAPACITETA CRVENOG KRSTA ZA DELOVANJE U NESREĆAMA - 2015. GODINA" ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM CRVENOG KRSTA SRBIJE "PRIPREMA ZA DELOVANJE U NESREĆAMA - OBEZBEĐIVANJE MINIMALNIH HUMANITARNIH POTREBA I PRIMENA UTVRĐENIH STANDARDA U OPREMANJU I OBUCI TIMOVA CRVENOG KRSTA SRBIJE ZA DELOVANJE U NESREĆAMA - 2015. GODINA" ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "HAMMEUM", PROKUPLJE ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NAČELNIKA KOLUBARSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U VALJEVU ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA, 24 BROJ 119-7554/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA, 24 BROJ 119-7555/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA, 24 BROJ 119-7562/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA, 24 BROJ 119-7564/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, 24 BROJ 119-7013/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, 24 BROJ 119-7017/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NAČELNIKA KOLUBARSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U VALJEVU ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, 24 BROJ 119-7012/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, 24 BROJ 119-7014/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PRAVNIH LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VEŠTAČENJA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE SAOBRAĆAJNICE - SREMSKA GAZELA, TERITORIJA GRADSKE OPŠTINE SURČIN U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE PRIVREDNE DELATNOSTI NA POPLAVLJENOM PODRUČJU ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • UREDBA O MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE PRIORITETA ZA SMEŠTAJ LICA KOJIMA JE PRIZNATO PRAVO NA UTOČIŠTE ILI DODELJENA SUPSIDIJARNA ZAŠTITA I USLOVIMA KORIŠĆENJA STAMBENOG PROSTORA ZA PRIVREMENI SMEŠTAJ ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA POMOĆI REGISTROVANOM POLJOPRIVREDNOM GAZDINSTVU I PORODIČNOM POLJOPRIVREDNOM GAZDINSTVU NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA ZA OTKLANJANJE POSLEDICA POPLAVA NA I U POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CENE SNABDEVANJA KRAJNJEG KUPCA TOPLOTNOM ENERGIJOM ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex