Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 62/2023 od 27.07.2023.)

 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT REGULATORNOG TELA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKE USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2023)
 • ODLUKA O IZBORU ČLANA SAVETA KOMISIJE ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI ("Sl. glasnik RS", br. 62/2023)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE, RS BROJ 41 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2023)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE, RS BROJ 42 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2023)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 19857/10, KALOČAI SOBONJA PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 435-1/23 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 435-10/23 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 435-11/23 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 435-2/23 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 435-3/23 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 435-4/23 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 435-5/23 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 435-6/23 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 435-7/23 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 435-8/23 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 435-9/23 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 436-1/23 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2023)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PRERAĐIVAČA DUVANA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2023)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR TRGOVACA NA VELIKO DUVANSKIM PROIZVODIMA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2023)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2023/1057 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2023)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2023/1131 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2023)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2023/2 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2023)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2023/248 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2023)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2023/745 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2023)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2023/808 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2023)
 • ZAKON O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST OTP BANKE SRBIJA A.D. NOVI SAD I BANCA INTESA A.D. BEOGRAD PO OSNOVU ZADUŽENJA ELEKTRODISTRIBUCIJE SRBIJE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 62/2023)
 • ZAKON O INTEROPERABILNOSTI ŽELEZNIČKOG SISTEMA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2023)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ENERGETICI ("Sl. glasnik RS", br. 62/2023)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM ("Sl. glasnik RS", br. 62/2023)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI ("Sl. glasnik RS", br. 62/2023)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRANCIMA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2023)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2023)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2023)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽELEZNICI ("Sl. glasnik RS", br. 62/2023)
 • ZAKON O IZMENI ZAKONA O POSEBNIM USLOVIMA ZA REALIZACIJU PROJEKTA IZGRADNJE STANOVA ZA PRIPADNIKE SNAGA BEZBEDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 62/2023)
 • ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O POSEBNIM POSTUPCIMA RADI REALIZACIJE PROJEKATA IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE LINIJSKIH INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA REPUBLIKU SRBIJU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2023)
 • ZAKON O PRIVREMENOM REGISTRU MAJKI I DRUGIH LICA KOJIMA SE UPLAĆUJE NOVČANA POMOĆ ("Sl. glasnik RS", br. 62/2023)
 • ZAKON O ZADUŽIVANJU REPUBLIKE SRBIJE KOD BANCA INTESA AD BEOGRAD ZA POTREBE FINANSIRANJA PROJEKTA IZGRADNJA SAOBRAĆAJNICE RUMA–ŠABAC–LOZNICA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2023)
 • ZAKON O ZADUŽIVANJU REPUBLIKE SRBIJE KOD OTP BANKE SRBIJA A.D. NOVI SAD ZA POTREBE FINANSIRANJA PROJEKTA IZGRADNJE BRZE SAOBRAĆAJNICE, DEONICA POŽAREVAC–GOLUBAC (DUNAVSKA MAGISTRALA) ("Sl. glasnik RS", br. 62/2023)
 • ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O OZAKONJENJU OBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2023)