Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 62/2022 od 27.05.2022.)


 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U DEMOKRATSKOJ REPUBLICI SAO TOME I PRINSIPE, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U LISABONU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2022)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U DEMOKRATSKOJ REPUBLICI SAO TOME I PRINSIPE, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U LUANDI ("Sl. glasnik RS", br. 62/2022)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O PRIVREMENOM SMANJENJU IZNOSA AKCIZA NA DERIVATE NAFTE IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 1), 2) I 3) ZAKONA O AKCIZAMA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2022)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O ODREĐIVANJU VELIKIH TEHNIČKIH SISTEMA OD ZNAČAJA ZA ODBRANU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2022)
 • ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA ŽELEZNIČKE PRUGE BEOGRAD CENTAR – RESNIK – MLADENOVAC – VELIKA PLANA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2022)
 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA ŽELEZNIČKE PRUGE BEOGRAD–NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 62/2022)
 • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH STRUKOVNIH, AKADEMSKIH I INTEGRISANIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA U ŠKOLSKOJ 2022/2023. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 62/2022)
 • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA AKADEMIJE I VISOKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA U ŠKOLSKOJ 2022/2023. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 62/2022)
 • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA U ŠKOLSKOJ 2022/2023. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 62/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA FINANSIRANJE I PODSTICANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI U MINISTARSTVU RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S DIJASPOROM I SRBIMA U REGIONU U MINISTARSTVU SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S DIJASPOROM I SRBIMA U REGIONU U MINISTARSTVU SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S DIJASPOROM I SRBIMA U REGIONU U MINISTARSTVU SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNOG INSTITUTA ZA VEŠTAČKU INTELIGENCIJU SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNOG INSTITUTA ZA VEŠTAČKU INTELIGENCIJU SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA UNIVERZITETSKE DEČJE KLINIKE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA UNIVERZITETSKE DEČJE KLINIKE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA UNIVERZITETSKE DEČJE KLINIKE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA NADZORNOG ODBORA UNIVERZITETSKE DEČJE KLINIKE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2022)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-4088/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2022)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-4090/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM O DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU FINANSIJSKOG PLANA O IZMENAMA FINANSIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI IZVEŠTAJ INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI IZVEŠTAJ AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI VIŠKA PRIHODA NAD RASHODIMA PO FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU TABLICA CENA ZA OPŠTE MESEČNE PRETPLATNE KARTE I TABLICA CENA ZA MESEČNE PRETPLATNE KARTE ZA ĐAKE KOJE ĆE VAŽITI U SVIM VRSTAMA VOZOVA KOJI SAOBRAĆAJU NA RELACIJI BEOGRAD CENTAR – NOVI SAD – BEOGRAD CENTAR ("Sl. glasnik RS", br. 62/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE 2023 IIHF SVETSKOG JUNIORSKOG PRVENSTVA ZA IGRAČE DO 20 GODINA, DIVIZIJA 2, GRUPA B, U BEOGRADU 2023. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE 2023 IIHF SVETSKOG ŽENSKOG SENIORSKOG PRVENSTVA, DIVIZIJA 3, GRUPA B, U BEOGRADU 2023. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4202/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4203/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465/4035/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4041/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKOM PREGLEDU VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2022)
 • PRAVILNIK O NAČINU PRIZNAVANJA INOSTRANIH ŽIGOVA NA PREDMETIMA OD DRAGOCENIH METALA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 288-2/22 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 288-3/22 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 288-4/22 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 288-5/22 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 288-6/22 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 288-7/22 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 288-8/22 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 288-9/22 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 288-10/22 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 288-11/22 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2022)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-99/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2022)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-6463/2017 I IZDVOJENO MIŠLJENJE SUDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2022)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-9242/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2022)
 • PRAVILNIK O ZAJEDNIČKOJ BEZBEDNOSNOJ METODI ZA PROCENU I OCENU RIZIKA I USLOVIMA KOJE TREBA DA ISPUNI TELO ZA OCENU RIZIKA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2022)