Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 62 od 14.07.2015.)


 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA JUN 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2015)
 • NACIONALNA STRATEGIJA ZA REŠAVANJE PITANJA IZBEGLICA I INTERNO RASELJENIH LICA ZA PERIOD OD 2015. DO 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2015)
 • ODLUKE O SVRSTAVANJU ROBE KOJE JE DONEO KOMITET ZA HARMONIZOVANI SISTEM SVETSKE CARINSKE ORGANIZACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2015)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNA KOMUNALNA PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD ČAČAK ("Sl. glasnik RS", br. 62/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA ORGANSKU PROIZVODNJU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU PLANA IZDAVANJA PRIGODNIH POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA I MOTIVA REDOVNIH IZDANJA POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2015)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA IZBOR KANDIDATA ZA POLAZNIKE KURSA ZA OSNOVNU OBUKU PRIPADNIKA VATROGASNO-SPASILAČKIH JEDINICA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2015)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI U STROGOM REZERVATU PRIRODE "FELJEŠANA" ("Sl. glasnik RS", br. 62/2015)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA FORMIRANJA I ODRŽAVANJA OBAVEZNIH REZERVI NAFTE I DERIVATA NAFTE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O RADU AGENCIJE ZA STRANA ULAGANJA I PROMOCIJU IZVOZA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ČISTOĆA" IZ KRALJEVA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PIJACA" IZ KRALJEVA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PUTEVI" IZ KRALJEVA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VOD-KOM", JABUKA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD" IZ KRALJEVA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "OPŠTINSKA STAMBENA AGENCIJA" IZ KRALJEVA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA DIREKCIJA ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU "KRALJEVO" IZ KRALJEVA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2015)
 • REŠENJE O ODUZIMANJU REŠENJA O OVLAŠĆENJU BROJ 532-01-00040/2012-01 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2015)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU METODOLOGIJE ZA IZRAČUNAVANJE STEPENA RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex