Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 61 od 27.01.2020.)


 • PRAVILNIK O ALTERNATIVNIM INVESTICIONIM FONDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2020)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O SADRŽINI ZAHTEVA ZA ODOBRENJE OBJAVLJIVANJA PROSPEKTA I DOKUMENTACIJI KOJA SE DOSTAVLJA UZ ZAHTEV ZA ODOBRENJE PROSPEKTA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O FORMI, MINIMALNOM SADRŽAJU INFORMACIJA KOJE TREBA UKLJUČITI U PROSPEKT I OSNOVNI PROSPEKT I OGLAŠAVANJU U VEZI SA PROSPEKTOM ("Sl. glasnik RS", br. 61/2020)
 • PRAVILNIK O KAPITALU DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE ALTERNATIVNIM INVESTICIONIM FONDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2020)
 • PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE ALTERNATIVNIM INVESTICIONIM FONDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2020)
 • PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA ALTERNATIVNE INVESTICIONE FONDOVE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2020)
 • PRAVILNIK O OTVORENIM INVESTICIONIM FONDOVIMA SA JAVNOM PONUDOM ("Sl. glasnik RS", br. 61/2020)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE ALTERNATIVNIM INVESTICIONIM FONDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2020)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE OTVORENIM INVESTICIONIM FONDOM SA JAVNOM PONUDOM ("Sl. glasnik RS", br. 61/2020)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA DEPOZITARA ALTERNATIVNOG INVESTICIONOG FONDA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2020)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA DEPOZITARA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM ("Sl. glasnik RS", br. 61/2020)
 • PRAVILNIK O VRSTAMA ALTERNATIVNIH INVESTICIONIH FONDOVA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2020)
 • PRAVILNIK O KAPITALU DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE OTVORENIM INVESTICIONIM FONDOVIMA SA JAVNOM PONUDOM ("Sl. glasnik RS", br. 61/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex