Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 61 od 08.08.2018.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "IMPERIAL TOBACCO SCG" D.O.O. BEOGRAD
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O OBLIKU I SADRŽAJU OBRASCA ZA PRIKUPLJANJE POTPISA BIRAČA KOJI PODRŽAVAJU ELEKTORE
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O ZLOUPOTREBAMA NA TRŽIŠTU, ODOBRENJU TRGOVANJA TOKOM PERIODA ZABRANE TRGOVANJA I ISTRAŽIVANJU TRŽIŠTA
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O NAČINU UPISA I VOĐENJA REGISTRA NACIONALNIH SAVETA
 • PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA POSEBNOG BIRAČKOG SPISKA NACIONALNE MANJINE
 • PRAVILNIK O POSEBNIM ELEMENTIMA, ODNOSNO KRITERIJUMIMA PROCENE RIZIKA, UČESTALOSTI VRŠENJA INSPEKCIJSKOG NADZORA NA OSNOVU PROCENE RIZIKA I POSEBNIM ELEMENTIMA PLANA INSPEKCIJSKOG NADZORA U OBLASTI INSPEKCIJE ZA POSLOVE DRŽAVNIH PUTEVA
 • PRAVILNIK O POSEBNIM ELEMENTIMA, ODNOSNO KRITERIJUMIMA ZA PROCENU RIZIKA, POSEBNIM ELEMENTIMA PLANA INSPEKCIJSKOG NADZORA I UČESTALOSTI VRŠENJA INSPEKCIJSKOG NADZORA NA OSNOVU PROCENE RIZIKA U OBLASTI DRUMSKOG SAOBRAĆAJA
 • PRAVILNIK O POSEBNIM ELEMENTIMA, ODNOSNO KRITERIJUMIMA ZA PROCENU RIZIKA, POSEBNIM ELEMENTIMA PLANA INSPEKCIJSKOG NADZORA I UČESTALOSTI VRŠENJA INSPEKCIJSKOG NADZORA NA OSNOVU PROCENE RIZIKA U OBLASTI KOMUNALNIH DELATNOSTI
 • PRAVILNIK O POSEBNIM ELEMENTIMA, ODNOSNO KRITERIJUMIMA ZA PROCENU RIZIKA, UČESTALOSTI VRŠENJA INSPEKCIJSKOG NADZORA NA OSNOVU PROCENE RIZIKA I POSEBNIM ELEMENTIMA PLANA INSPEKCIJSKOG NADZORA U OBLASTI IZGRADNJE OBJEKATA
 • PRAVILNIK O POSEBNIM ELEMENTIMA, ODNOSNO KRITERIJUMIMA ZA PROCENU RIZIKA, UČESTALOSTI VRŠENJA INSPEKCIJSKOG NADZORA NA OSNOVU PROCENE RIZIKA I POSEBNIM ELEMENTIMA PLANA INSPEKCIJSKOG NADZORA U OBLASTI PROSTORNOG I URBANISTIČKOG PLANIRANJA
 • PRAVILNIK O POSEBNIM ELEMENTIMA, ODNOSNO KRITERIJUMIMA ZA PROCENU RIZIKA, UČESTALOSTI VRŠENJA INSPEKCIJSKOG NADZORA NA OSNOVU PROCENE RIZIKA I POSEBNIM ELEMENTIMA PLANA INSPEKCIJSKOG NADZORA U OBLASTI UPRAVNE INSPEKCIJE
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I IZGLEDU SLUŽBENE LEGITIMACIJE POVERENIKA U UPRAVI ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA
 • STRATEGIJA JAVNOG ZDRAVLJA U REPUBLICI SRBIJI 2018–2026. GODINE
 • STRATEGIJA ZA PREVENCIJU I KONTROLU HIV INFEKCIJE I AIDS-A U REPUBLICI SRBIJI, 2018–2025. GODINE
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA SANACIONIH RADOVA NA OBJEKTIMA ZA ZAŠTITU OD VODA OŠTEĆENIM U POPLAVAMA U 2016. I 2017. GODINI

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex