Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 61 od 07.07.2016.)


 • ISPRAVKA PRAVILNIKA O DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU CENA ZDRAVSTVENIH USLUGA NA PRIMARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • ISPRAVKA PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "IMPERIAL TOBACCO SCG", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, TDR D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZVEŠTAVANJU BANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KLASIFIKACIJI BILANSNE AKTIVE I VANBILANSNIH STAVKI BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UPRAVLJANJU RIZICIMA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O KAMATNIM STOPAMA KOJE NARODNA BANKA SRBIJE PRIMENJUJE U POSTUPKU SPROVOĐENJA MONETARNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI DOBARA I USLUGA KOJE ĆE SPROVODITI UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA U 2017. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-17/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-18/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-19/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINJA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • PRAVILNIK O ELEMENTIMA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O BEZBEDNOSTI UPRAVLJAČA ŽELEZNIČKE INFRASTRUKTURE I ŽELEZNIČKOG PREVOZNIKA I GODIŠNJEG IZVEŠTAJA DIREKCIJE ZA ŽELEZNICE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O OBRASCU DOZVOLE ZA KABOTAŽU ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU REŠAVANJA SPOROVA POVODOM REGISTRACIJE NAZIVA NACIONALNIH INTERNET DOMENA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O VISINI TAKSE ZA IZDAVANJE SERTIFIKATA O VERIFIKACIJI PODSISTEMA ILI NJEGOVOG DELA, SERTIFIKATA O USAGLAŠENOSTI ELEMENATA PODSISTEMA I SERTIFIKATA O POGODNOSTI ZA UPOTREBU ELEMENATA PODSISTEMA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI AKTA O ODRŽAVANJU PODSISTEMA TURISTIČKO-MUZEJSKE ŽELEZNICE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI ODRŽAVANJA ŽELEZNIČKE TELEKOMUNIKACIONE MREŽE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE ODRŽAVANJA PODSISTEMA ENERGIJA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA BRODSKIH AGENATA I AGENATA POSREDNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA VRŠENJE POSLOVA ODRŽAVANJA GORNJEG I DONJEG STROJA ŽELEZNIČKIH PRUGA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA VRŠENJE POSLOVA ODRŽAVANJA SIGNALNO-SIGURNOSNIH UREĐAJA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • PRAVILNIK O VAZDUHOPLOVNOM INFORMISANJU ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 50124/13, MILENKOVIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 58385/13, LJAJIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI DA POSLOVNO IME PRIVREDNOG DRUŠTVA SADRŽI NAZIV SRBIJA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASHODOVANJU I PRODAJI 332 TERETNIH KOLA I 105 LOKOMOTIVA RAZNIH SERIJA, VLASNIŠTVO "SRBIJA KARGO" A.D. ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 385-1/16 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PRAVNIH LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VEŠTAČENJA, BROJ 740-05-00058/2016-22 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PRAVNIH LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VEŠTAČENJA, BROJ 740-05-00208/2016-22 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PRAVNIH LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VEŠTAČENJA, BROJ 740-05-00215/2016-22 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6067/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6073/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6121/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE POGREBNIH TROŠKOVA ZA KORISNIKE PENZIJA ZA JUL, AVGUST I SEPTEMBAR 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • SPISAK OVLAŠĆENIH LABORATORIJA KOJE VRŠE SLUŽBENU KONTROLU U OBLASTI BEZBEDNOSTI HRANE ŽIVOTINJSKOG POREKLA I HRANE ZA ŽIVOTINJE, PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG POREKLA I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINJA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • UREDBA O BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI DECE PRI KORIŠĆENJU INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA VISOKONAPONSKOG DALEKOVODA 2x110 KV KRALJEVO 3 - NOVI PAZAR 1 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • ZAKLJUČAK VLADE 05 BROJ 110-5960/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex