Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 60 od 24.04.2020.)


 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILA O RADU PRENOSNOG SISTEMA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2020)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O OGRANIČENJU ORGANIZOVANJA IGARA NA SREĆU ("Sl. glasnik RS", br. 60/2020)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O PROGLAŠENJU BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2 ZARAZNOM BOLEŠĆU ("Sl. glasnik RS", br. 60/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O ZABRANI IZVOZA LEKOVA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2020)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR O DOPUNI POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SOCIJALNU ZAŠTITU U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 60/2020)
 • PRAVILNIK O DOZVOLI ZA RAD SPORTSKIH STRUČNJAKA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2020)
 • PRAVILNIK O EVIDENCIJAMA KOJE VODE AKREDITOVANE VISOKOŠKOLSKE USTANOVE I DRUGE ORGANIZACIJE KOJE SE BAVE STRUČNIM OSPOSOBLJAVANJEM U OBLASTI SPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2020)
 • PRAVILNIK O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU I USAVRŠAVANJU ZA OBAVLJANJE ODREĐENIH STRUČNIH POSLOVA U SPORTU ("Sl. glasnik RS", br. 60/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM CRVENOG KRSTA SRBIJE "PRIPREMA ZA DELOVANJE U NESREĆAMA – OBEZBEĐIVANJE MINIMALNIH HUMANITARNIH POTREBA I PRIMENA UTVRĐENIH STANDARDA U OPREMANJU I OBUCI TIMOVA CRVENOG KRSTA ZA DELOVANJE U NESREĆAMA – 2020. GODINA" ("Sl. glasnik RS", br. 60/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U PITEŠTIJU, RUMUNIJA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 60/2020)
 • UREDBA O DOPUNAMA UREDBE O FISKALNIM POGODNOSTIMA I DIREKTNIM DAVANJIMA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA U PRIVATNOM SEKTORU I NOVČANOJ POMOĆI GRAĐANIMA U CILJU UBLAŽAVANJA EKONOMSKIH POSLEDICA NASTALIH USLED BOLESTI COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 60/2020)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O MERAMA ZA VREME VANREDNOG STANJA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2020)
 • UREDBA O IZMENI OPŠTIH PRIHODA I PRIMANJA, RASHODA I IZDATAKA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2020. GODINU RADI OTKLANJANJA ŠTETNIH POSLEDICA USLED BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 60/2020)
 • UREDBA O POMERANJU ROKA ZA STICANJE STATUSA KVALIFIKOVANOG NOVOZAPOSLENOG LICA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2020)
 • UREDBA O FORMIRANJU PRIVREMENOG REGISTRA I NAČINU UPLATE JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI SVIM PUNOLETNIM DRŽAVLJANIMA REPUBLIKE SRBIJE U CILJU SMANJIVANJA NEGATIVNIH EFEKATA PROUZROKOVANIH PANDEMIJOM BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 60/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex