Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 60 od 03.08.2018.)


 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA RAZMATRANJE ČINJENICA DO KOJIH SE DOŠLO U ISTRAGAMA KOJE SU VOĐENE POVODOM UBISTAVA NOVINARA
 • ODLUKA O OSNIVANJU AKADEMIJE POSLOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRAD
 • ODLUKA O PROGLAŠENJU PRESTANKA ELEMENTARNE NEPOGODE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PLANA OBRAZOVANJA ODRASLIH U REPUBLICI SRBIJI ZA 2018. GODINU
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU I SADRŽINI PRIJAVE ZA EVIDENTIRANJE OBVEZNIKA PDV, POSTUPKU EVIDENTIRANJA I BRISANJA IZ EVIDENCIJE I O OBLIKU I SADRŽINI PORESKE PRIJAVE PDV
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PDV I O OBLIKU I SADRŽINI PREGLEDA OBRAČUNA PDV
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJA I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU
 • PRAVILNIK O POSEBNIM ELEMENTIMA, ODNOSNO KRITERIJUMIMA ZA PROCENU RIZIKA, UČESTALOSTI VRŠENJA INSPEKCIJSKOG NADZORA NA OSNOVU PROCENE RIZIKA I POSEBNIM ELEMENTIMA PLANA INSPEKCIJSKOG NADZORA U OBLASTI JONIZUJUĆIH ZRAČENJA
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 27471/15 I 12 DRUGIH, MIRKOVIĆ I DRUGI PROTIV SRBIJE
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI DA POSLOVNO IME PRIVREDNOG DRUŠTVA SADRŽI NAZIV "SERBIA"
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA "ELEKTROMREŽA SRBIJE" BEOGRAD ZA 2018. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU DOPUNA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ZA 2018. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU IZMENA I DOPUNA FINANSIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ZA 2018. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU VIŠKA PRIHODA NAD RASHODIMA AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JKP "KOMUNALAC" KULA
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JKP "RUSKOM", RUSKI KRSTUR
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA CENTRALNOG INSTITUTA ZA KONZERVACIJU
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA POZORIŠNE UMETNOSTI SRBIJE
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA KLINIKE ZA REHABILITACIJU "DR MIROSLAV ZOTOVIĆ"
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA NARODNOG MUZEJA U BEOGRADU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA KLINIČKO-BOLNIČKOG CENTRA "ZVEZDARA"
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA DAVANJE SAGLASNOSTI NA INVESTICIONI PLAN UZ PREDLOG MERA ZA REALIZACIJU ZAKUPA U POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRVENSTVA ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA KLINIČKO-BOLNIČKOG CENTRA "ZVEZDARA"
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA NARODNOG MUZEJA U BEOGRADU – USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA CENTRALNOG INSTITUTA ZA KONZERVACIJU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA KLINIKE ZA REHABILITACIJU "DR MIROSLAV ZOTOVIĆ"
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA POZORIŠNE UMETNOSTI SRBIJE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 401-1/18
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 401-2/18
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 446-1/18
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7491/2018
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7492/2018
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7493/2018
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7496/2018
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7268/2018
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7364/2018
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7366/2018
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7369/2018
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7370/2018
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7371/2018
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7372/2018
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7373/2018
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7374/2018
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7375/2018
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7376/2018
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7377/2018
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7378/2018
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7379/2018
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7381/2018
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7382/2018
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7384/2018
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7391/2018
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7392/2018
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7393/2018
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7394/2018
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU REPREZENTATIVNOSTI UDRUŽENJA POSLODAVACA
 • UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE ELEKTORSKE SKUPŠTINE ZA IZBOR ČLANOVA NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA (PREČIŠĆEN TEKST)
 • UREDBA O DOPUNAMA UREDBE O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA POMOĆI I OBNOVE OŠTEĆENIH PORODIČNIH STAMBENIH OBJEKATA U SVOJINI GRAĐANA USLED DEJSTVA POPLAVA I GRADA U MAJU I JUNU 2018. GODINE
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O OSTVARIVANJU PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ, OSPOSOBLJAVANJU BRAČNOG DRUGA I O NAKNADI ZA ŠKOLOVANJE DECE VOJNOG LICA
 • UREDBA O METODOLOGIJI ZA ODREĐIVANJE TROŠKOVA OBRADE KRVI I KOMPONENATA KRVI
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE NAUČNOG I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE ZA PERIOD OD 2016. DO 2020. GODINE - ISTRAŽIVANJA ZA INOVACIJE
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU NACIONALNOG PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA OD 2018. DO 2020. GODINE
 • UREDBA O BLIŽEM UREĐENJU USLOVA KOJE MORAJU DA ISPUNE ŠEME ELEKTRONSKE IDENTIFIKACIJE ZA ODREĐENE NIVOE POUZDANOSTI

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex