Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 60 od 08.07.2015.)


 • ISPRAVKA REŠENJA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • LISTE BIOCIDNIH PROIZVODA UPISANIH U REGISTAR BIOCIDNIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, TDR D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA REŠAVANJE PROBLEMA MEŠOVITIH MIGRACIONIH TOKOVA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA ZA OBELEŽAVANJE 5. AVGUSTA – DANA SEĆANJA NA STRADANJE I PROGON SRBA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • ODLUKA O OSNIVANJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM ŽELEZNIČKOM INFRASTRUKTUROM ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • ODLUKA O OSNIVANJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA ŽELEZNIČKI PREVOZ PUTNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • ODLUKA O OSNIVANJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA ŽELEZNIČKI PREVOZ ROBE ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-439/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-1696/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-7623/2012 ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • PRAVILNIK O BRODSKIM ISPRAVAMA I KNJIGAMA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA, PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA RIBOČUVARA I STRUČNOG ISPITA ZA RIBARA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • PRAVILNIK O ZAJEDNIČKIM POKAZATELJIMA BEZBEDNOSTI U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ JAVNOG PREDUZEĆA "TRANSNAFTA", PANČEVO ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", BEOGRAD ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE "ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD" D.O.O. BEOGRAD ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM KRAJNJIH KUPACA "EPS SNABDEVANJE" D.O.O. BEOGRAD ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA "ŽELEZNICE SRBIJE" AKCIONARSKO DRUŠTVO ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O SMANJENJU AKCIJSKOG KAPITALA "ŽELEZNICE SRBIJE" AKCIONARSKO DRUŠTVO ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O STATUSNOJ PROMENI "ŽELEZNICE SRBIJE" AKCIONARSKO DRUŠTVO, IZDVAJANJA UZ OSNIVANJE NOVIH AKCIONARSKIH DRUŠTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA SUBOTICA, AP VOJVODINA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA BRESTA, REPUBLIKA BELORUSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U NACIONALNOJ KORPORACIJI ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA VISINU TROŠKOVA ZA OVERAVANJE MERILA KOJE SPROVODI OVLAŠĆENO TELO ENERGO CONSULTING POWER DOO NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "LEPENICA BATOČINA", BATOČINA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA I GLAVNOG I ODGOVORNOG UREDNIKA JAVNOG RADIO-DIFUZNOG PREDUZEĆA "RADIO POŽAREVAC", POŽAREVAC ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JP "DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA POŽAREVCA", POŽAREVAC ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA DIREKTORA JP "DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA POŽAREVCA", POŽAREVAC ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA I GLAVNOG I ODGOVORNOG UREDNIKA JAVNOG RADIO-DIFUZNOG PREDUZEĆA "RADIO POŽAREVAC", POŽAREVAC ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • REŠENJE O USTUPANJU ROBE BEZ NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE PRISTUPNE SAOBRAĆAJNICE U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE SAOBRAĆAJNICE U BAČKOJ TOPOLI ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, RADI IZGRADNJE SAOBRAĆAJNICE U PARAĆINU ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE PUTNE INFRASTRUKTURE NA TERITORIJI OPŠTINE KUČEVO ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE ULICA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE ULICE U BAJINOJ BAŠTI ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • REŠENJE PO KONKURSU ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU DELATNOST I PUTNU INFRASTRUKTURU "VILIN LUG", CRNA TRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • STATUT AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM ŽELEZNIČKOM INFRASTRUKTUROM "INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • STATUT AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA ŽELEZNIČKI PREVOZ PUTNIKA "SRBIJA VOZ", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • STATUT AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA ŽELEZNIČKI PREVOZ ROBE "SRBIJA KARGO", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • UREDBA O DOPUNAMA UREDBE O NAČINU I POSTUPKU IZVRŠAVANJA VOJNE, RADNE I MATERIJALNE OBAVEZE ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • UREDBA O USLOVIMA DAVANJA NA ZAJAM I U ZAKUP POJEDINIH VRSTA ROBA IZ ROBNIH REZERVI I USLOVIMA ZA IZDAVANJE U ZAKUP NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HIPOTECI ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex