Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 6/2024 od 26.01.2024.)


 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2024. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA FINANSIJSKE PODRŠKE POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA SUNCOKRETA RODA 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O VANREDNOJ INTERVENTNOJ MERI PODRŠKE PRAVNIM LICIMA I PREDUZETNICIMA KOJI SKLADIŠTE MALINU I VIŠNJU RODA 2022. GODINE RADI IZMIRENJA OBAVEZA PREMA PROIZVOĐAČIMA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • UREDBA O OGRANIČENJU VISINE CENA DERIVATA NAFTE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • UREDBA O USLOVIMA IZDAVANJA IZVODA IZ BAZE PODATAKA KATASTRA NEPOKRETNOSTI I KATASTRA INFRASTRUKTURE IZ GEODETSKOG KATASTARSKOG INFORMACIONOG SISTEMA, OD STRANE JAVNIH BELEŽNIKA, GEODETSKIH ORGANIZACIJA I POSREDNIKA U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE O PLATAMA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA BRIGU O PORODICI I DEMOGRAFIJU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA BRIGU O PORODICI I DEMOGRAFIJU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TURIZMA I OMLADINE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TURIZMA I OMLADINE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA JAVNI DUG U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA MERE I DRAGOCENE METALE U MINISTARSTVU PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA ŽELEZNICE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA ŽELEZNICE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA I IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE KOSOVSKA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA "NIŠ" SA SEDIŠTEM U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA I IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA EKONOMIKU POLJOPRIVREDE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U TRSTENIKU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U TRSTENIKU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SAVETA ZA NACIONALNI OKVIR KVALIFIKACIJA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU SRPSKOG DELA SRPSKO-SEVERNOMAKEDONSKE MEŠOVITE KOMISIJE ZA ODREĐIVANJE TAČNE LOKACIJE ZA IZGRADNJU ZAJEDNIČKOG GRANIČNOG PRELAZA MIRATOVAC–LOJANE I NJEGOVE TEHNIČKE PARAMETRE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-431/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-495/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-510/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-545/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-549/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-436/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-434/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-433/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-432/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U BITOLJU, REPUBLIKA SEVERNA MAKEDONIJA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM RADA AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM RADA RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM RADA AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA AKREDITACIONOG TELA SRBIJE ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AKREDITACIONOG TELA SRBIJE ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA AGENCIJE ZA KVALIFIKACIJE ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA KVALIFIKACIJE ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM ŽELEZNIČKOM INFRASTRUKTUROM "INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE", BEOGRAD ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "SKIJALIŠTA SRBIJE" ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2024. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ PLANINSKOG TURIZMA "STARA PLANINA" KNJAŽEVAC ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA SA FINANSIJSKIM PLANOM INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE USTANOVE "AKADEMSKA MREŽA REPUBLIKE SRBIJE – AMRES" ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM ODRŽAVANJA, ORGANIZOVANJA I FUNKCIONISANJA, IZGRADNJE I RAZVOJA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE USTANOVE "AKADEMSKA MREŽA REPUBLIKE SRBIJE – AMRES" ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O RADU AGENCIJE ZA PROSTORNO PLANIRANJE I URBANIZAM REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-629/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-635/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • USKLAĐENI DINARSKI NEOPOREZIVI IZNOSI POREZA NA DOHODAK GRAĐANA IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 9), 12), 13), 29), 30) I 31), ČLANA 12B ST. 1. I 2, ČLANA 18. STAV 1. TAČ. 1), 2), 5), 7), 8), 9) I 9A), ČLANA 21A STAV 2, ČLANA 83. STAV 4. TAČKA 1) I ČLANA 85. STAV 1. TAČKA 11) ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA GODIŠNJIM INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA U 2023. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOS IZ ČLANA 13. STAV 3. ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE GODIŠNJIM INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA U 2023. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJA I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA OSNOVNE PODSTICAJE U BILJNOJ PROIZVODNJI I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE TIH PODSTICAJA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O NEPOSREDNOM ZAGAĐIVANJU VODA, IZGLEDU OBRASCA I NAČINU NJEGOVOG DOSTAVLJANJA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O SADRŽINI I NAČINU VRŠENJA TEHNIČKOG PREGLEDA OBJEKTA, SASTAVU KOMISIJE, SADRŽINI PREDLOGA KOMISIJE O UTVRĐIVANJU PODOBNOSTI OBJEKTA ZA UPOTREBU, OSMATRANJU TLA I OBJEKTA U TOKU GRAĐENJA I UPOTREBE I MINIMALNIM GARANTNIM ROKOVIMA ZA POJEDINE VRSTE OBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • PRAVILNIK O ZAHTEVIMA EKO-DIZAJNA ZA ENERGETSKE TRANSFORMATORE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU PLANA IZDAVANJA PRIGODNIH POŠTANSKIH MARAKA I MOTIVA REDOVNIH IZDANJA POŠTANSKIH MARAKA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • PRAVILNIK O ODOBRAVANJU PRIVREMENOG BORAVKA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • PRAVILNIK O IZDAVANJU JEDINSTVENE DOZVOLE ZA PRIVREMENI BORAVAK I RAD STRANCA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • PRAVILNIK O PODNOŠENJU ZAHTEVA ZA STALNO NASTANJENJE ELEKTRONSKIM PUTEM ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU PROJEKATA ZA OSTVARIVANJE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O POSTUPKU I USLOVIMA ZA STICANJE SERTIFIKATA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE I VOĐENJU REGISTRA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU CENA MATERIJALA I DRUGIH TROŠKOVA ZA DIJALIZE KOJE SE OBEZBEĐUJU IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILA ZA OBUSTAVU I PONOVNO POKRETANJE TRŽIŠNIH AKTIVNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O VISINI TROŠKOVA PRIKLJUČENJA TIPSKIM PRIKLJUČCIMA DOO GAS BEČEJ ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU SADRŽINE OBRASCA IZVEŠTAJA KOJI BANKE DOSTAVLJAJU AGENCIJI I NAČINA I ROKOVA OBRAČUNA I NAPLATE REDOVNE PREMIJE OSIGURANJA DEPOZITA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM, ZA NOVEMBAR 2023. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • LISTA LEKOVA KOJI SE IZDAJU BEZ LEKARSKOG RECEPTA I KOJI SE MOGU REKLAMIRATI U SREDSTVIMA JAVNOG INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA "NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA" ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "HEDON LIFE" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "MERCATA VT" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "MERCATA VT" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)