Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 6/2022 od 15.01.2022.)


  • ODLUKA O ODREĐIVANJU NAČINA NA KOJI ĆE GLASAČI SA TERITORIJE AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA MOĆI DA OSTVARE SVOJE PRAVO IZJAŠNJAVANJA NA REPUBLIČKOM REFERENDUMU RADI POTVRĐIVANJA AKTA O PROMENI USTAVA REPUBLIKE SRBIJE, RASPISANOM ZA 16. JANUAR 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2022)