Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 6 od 24.01.2020.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 6/2020)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 6/2020)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 6/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA USTAVNOG SUDA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKA PREDSEDNIKA USTAVNOG SUDA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2020)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU MATIČNIH PODRUČJA U OPŠTINI BEOČIN ("Sl. glasnik RS", br. 6/2020)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM, ZA NOVEMBAR 2019. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2020)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O LISTI STRUČNIH, AKADEMSKIH I NAUČNIH NAZIVA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O POSTUPCIMA IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA I FINANSIJSKOM POSLOVANJU JAVNOG IZVRŠITELJA, NAČINU IZVEŠTAVANJA, SADRŽINI IZVEŠTAJA O RADU JAVNOG IZVRŠITELJA I NAČINU POSTUPANJA SA ARHIVOM ("Sl. glasnik RS", br. 6/2020)
 • PRAVILNIK O OBRASCU DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE VUČNIM VOZILOM, OBRASCU DODATNOG UVERENJA I OBRASCU DOZVOLE ZA REGULISANJE ŽELEZNIČKOG SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2020)
 • PRAVILNIK O TEHNIČKIM USLOVIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI PODSISTEM ENERGIJA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2020)
 • PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTEVIMA ZA ELEMENTE SISTEMA CEVOVODA OD PLASTIČNIH MASA ZA SNABDEVANJE VODOM NAMENJENOM ZA LJUDSKU UPOTREBU, TRANSPORT ZAPRLJANE I KANALIZACIONE VODE, TRANSPORT GASOVITIH GORIVA I INSTALACIJE ZA GREJANJE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2020)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 68-1/20 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2020)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 68-2/20 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2020)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 68-3/20 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2020)
 • ZAKON O ARHIVSKOJ GRAĐI I ARHIVSKOJ DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 6/2020)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DUALNOM OBRAZOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2020)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KULTURI ("Sl. glasnik RS", br. 6/2020)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2020)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2020)
 • ZAKON O ŽIGOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2020)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NACIONALNOM OKVIRU KVALIFIKACIJA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex