Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 6 od 01.02.2019.)


 • IZNOS NAJVIŠE GODIŠNJE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "IMPERIAL TOBACCO SCG" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "IMPERIAL TOBACCO SCG" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "IMPERIAL TOBACCO SCG" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO SEE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO SEE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO VRANJE A.D. ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • NAREDBA O PREDUZIMANJU MERA ZA SPREČAVANJE UNOŠENJA, POJAVE, OTKRIVANJA, ŠIRENJA, SUZBIJANJA I ISKORENJIVANJA ZARAZNE BOLESTI AFRIČKE KUGE SVINJA (PESTIS SUUM AFRICANA) U REPUBLIKU SRBIJU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-852/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-853/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-854/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-855/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-856/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-857/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-858/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-859/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-860/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-861/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-862/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-863/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-864/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O BLIŽIM USLOVIMA ZA PLAĆANJE, ODNOSNO NAPLATU U ROBI, ODNOSNO USLUGAMA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O IZVOZU ŠEĆERA U ZEMLJE EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA USMERAVANJE AKTIVNOSTI NA DIGITALIZACIJI SALA U DOMOVIMA KULTURE I KULTURNIM CENTRIMA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O UVOZU CIGARETA IZ EVROPSKE UNIJE PO PREFERENCIJALNOJ STOPI ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PREDEO IZUZETNIH ODLIKA "VLASINA" ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • ODLUKA O OSNIVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA PRAĆENJE TOKOVA IZ OBLASTI EKONOMSKIH MIGRACIJA U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • ODLUKA O OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA "SPV NIŠAVAˮ D.O.O. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U APELACIONOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U APELACIONOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U SMEDEREVU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U VRŠCU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • ODLUKA O PROGLAŠENJU 2019. GODINE ZA GODINU BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • ODLUKA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROJEKATA NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA UTVRĐENIH ZAKONOM O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU RODNE KUĆE VLADISLAVA PETKOVIĆA DISA U ZABLAĆU ZA ZNAMENITO MESTO ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-6463/2016 I IZDVOJENO MIŠLJENJE SUDIJE I SAGLASNO IZDVOJENO MIŠLJENJE SUDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • PRAVILNIK O DAVAOCIMA KRVI ILI KOMPONENATA KRVI ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • PRAVILNIK O IZGLEDU, SADRŽINI I MESTU POSTAVLJANJA GRADILIŠNE TABLE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM ZAHTEVIMA BEZBEDNOSTI OD POŽARA SPOLJNIH ZIDOVA ZGRADA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O UPISU U REGISTAR POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA I OBNOVI REGISTRACIJE, KAO I O USLOVIMA ZA PASIVAN STATUS POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O OBRASCU POJEDINAČNE PORESKE PRIJAVE O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU I DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PO ODBITKU NA TERET PRIMAOCA PRIHODA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O SADRŽAJU PORESKOG BILANSA I DRUGIM PITANJIMA OD ZNAČAJA ZA NAČIN UTVRĐIVANJA POREZA NA DOHODAK GRAĐANA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • PRAVILNIK O KVALITETU U OBLASTI TRANSFUZIJSKE MEDICINE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA VANREDNOG PREVOZA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • PRAVILNIK O OBRASCU OBAVEŠTENJA I OBRASCU SAGLASNOSTI PRIMAOCA KRVI ILI KOMPONENATA KRVI ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • PRAVILNIK O OBRASCU PRIJAVE ZA DODELU SREDSTAVA PODSTICAJA ZA PRIVLAČENJE DIREKTNIH ULAGANJA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • PRAVILNIK O OBRASCU PRIJAVE ZA DODELU SREDSTAVA PODSTICAJA ZA PRIVLAČENJE DIREKTNIH ULAGANJA U OBLASTI PROIZVODNJE PREHRAMBENIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • PRAVILNIK O RAZVRSTAVANJU VAZDUHOPLOVA, ZNACIMA DRŽAVNE PRIPADNOSTI, OZNAKAMA REGISTRACIJE I OBAVEZNIM NATPISIMA VAZDUHOPLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • PRAVILNIK O SISTEMU SLEDIVOSTI I NAČINU OBAVEŠTENJA O OZBILJNOJ NEŽELJENOJ REAKCIJI, ODNOSNO OZBILJNOM NEŽELJENOM DOGAĐAJU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA VANREDNI PREVOZ ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IMENOVANJU DIREKTORA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA VOĐENJE SPOROVA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE SRBIJE ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM ODRŽAVANJA, ORGANIZOVANJA I FUNKCIONISANJA, IZGRADNJE I RAZVOJA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE USTANOVE "AKADEMSKA MREŽA REPUBLIKE SRBIJE – AMRES" ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA "ELEKTROMREŽA SRBIJEˮ, BEOGRAD ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM RADA AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE LUKAMA ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM RADA RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZNOSU SREDSTAVA KOJA SE PRENOSE FILIJALI U TOKU 2019. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU IZMENA I DOPUNA FINANSIJSKOG PLANA RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBIMU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I O PARTICIPACIJI ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK ĐERDAP" ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "POŠTA SRBIJE" ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "PUTEVI SRBIJE" ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIK" ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA SA FINANSIJSKIM PLANOM INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE USTANOVE "AKADEMSKA MREŽA REPUBLIKE SRBIJE – AMRES" ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA AGENCIJE ZA VOĐENJE SPOROVA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA STOČARSKO-VETERINARSKOG CENTRA ZA REPRODUKCIJU I VEŠTAČKO OSEMENJAVANJE "KRNJAČA" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "MILOŠ MITROVIĆ", VELIKA PLANA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA PREGOVARAČKE GRUPE ZA OBRAZOVANJE I KULTURU KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA BIOMEDICINU U MINISTARSTVU ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA IGRE NA SREĆU U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA – ZASTUPNIKA REPUBLIKE SRBIJE PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA KOMESARA KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI, BROJ I-1-553/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI, BROJ I-1-554/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI, BROJ I-1-561/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI, BROJ I-1-567/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI, BROJ I-1-568/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI, BROJ I-1-569/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI, BROJ I-1-570/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI, BROJ I-1-571/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA ODOBRAVANJE UPOTREBE SLUŽBENIH VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA FONDA SOLIDARNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME "TORLAK" ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA STOČARSKO-VETERINARSKOG CENTRA ZA REPRODUKCIJU I VEŠTAČKO OSEMENJAVANJE "KRNJAČA" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA PREGOVARAČKE GRUPE ZA OBRAZOVANJE I KULTURU KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-674/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-844/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-846/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-906/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-909/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA LUKE U SMEDEREVU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O PLANIRANJU I VRSTI ROBA I USLUGA ZA KOJE SE SPROVODE CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • UREDBA O USLOVIMA I NAČINU DODELE I KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA PODSTICANJE UNAPREĐENJA ORGANIZOVANOG TURISTIČKOG PROMETA STRANIH TURISTA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • UREDBA O USLOVIMA ZA PROGLAŠENJE LINIJE U JAVNOM INTERESU U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA MEĐUNARODNOG PUTNIČKOG PRISTANIŠTA U VELIKOM GRADIŠTU, NASELJE RAM ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • ZAKLJUČAK O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SAVETNIKA IZVRŠNOG DIREKTORA KONSTITUENCE ŠVAJCARSKE U GRUPACIJI SVETSKE BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)
 • UREDBA O USLOVIMA I NAČINU DODELE I KORIŠĆENJA KREDITNIH SREDSTAVA ZA PODSTICANJE KVALITETA TURISTIČKE PONUDE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex