Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 6 od 21.01.2017.)


 • PRAVILNIK O DOZVOLAMA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI PROMETA, ODNOSNO DOZVOLAMA ZA KORIŠĆENJE NAROČITO OPASNIH HEMIKALIJA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O REGISTRU HEMIKALIJA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2017)
 • PRAVILNIK O PREVOZU NAROČITIH POŠILJAKA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2017)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA OPŠTEG STRUČNOG USAVRŠAVANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA IZ ORGANA DRŽAVNE UPRAVE I SLUŽBI VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA "ELEKTROMREŽA SRBIJE", BEOGRAD ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA NOVOG SADA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA OREL, RUSKA FEDERACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC, REPUBLIKA SRBIJA I 13. KVARTA GRADA BUDIMPEŠTE, MAĐARSKA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE BAČKA PALANKA, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE LIPTOVSKI MIKULAŠ, REPUBLIKA SLOVAČKA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE BAJINA BAŠTA, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE HERCEG NOVI, CRNA GORA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA "JAT-TEHNIKA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA ODRŽAVANJE I OPRAVKU VAZDUHOPLOVA, BEOGRAD ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "EMISIONA TEHNIKA I VEZE" ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "SKIJALIŠTA SRBIJE" ZA PERIOD 1. JANUAR - 31. DECEMBAR 2017. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "NUKLEARNI OBJEKTI SRBIJE" ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU VIŠKA PRIHODA NAD RASHODIMA OSTVARENOG U AGENCIJI ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE U 2015. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 6/2017)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U NARODNOJ DEMOKRATSKOJ REPUBLICI ALŽIR ("Sl. glasnik RS", br. 6/2017)
 • UPUTSTVO O UTVRĐIVANJU PREVENTIVNIH MERA ZA BEZBEDNO ČUVANJE, SKLADIŠTENJE ODNOSNO KORIŠĆENJE NAROČITO OPASNIH HEMIKALIJA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex