Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 59/2023 od 19.07.2023.)

 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O VISINI TROŠKOVA PRIKLJUČENJA TIPSKIM PRIKLJUČCIMA JAVNOG PREDUZEĆA ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA "GAS-RUMA" ("Sl. glasnik RS", br. 59/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-239/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-387/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-596/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-601/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-765/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-766/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-773/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-821/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-836/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-840/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-05-837/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-05-838/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-05-839/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2023)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-81/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2023)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-93/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2023)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-12922/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2023)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-7921/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2023)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-846/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2023)
 • ODLUKA VISOKOG SAVETA SUDSTVA BROJ 119-05-772/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2023)
 • ODLUKA VISOKOG SAVETA SUDSTVA BROJ 119-05-849/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2023)
 • ODLUKA VISOKOG SAVETA SUDSTVA BROJ 119-05-851/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2023)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O LISTI STRUČNIH, AKADEMSKIH I NAUČNIH NAZIVA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O CENAMA ZDRAVSTVENIH USLUGA NA SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2023)
 • PRAVILNIK O RADU SLUŽBE ZA OTKRIVANJE RATNIH ZLOČINA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 388-2/23 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 388-3/23 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 388-4/23 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 388-5/23 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 388-6/23 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2023)
 • ZAKLJUČAK USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-846/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2023)
 • AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2020. DO 2024. GODINE, U PERIODU OD 2023. DO 2024. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2023)