Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 59/2021 od 11.06.2021.)


 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA MAJ 2021. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • ISPRAVKA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "MERCATA VT" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, HAVE STARS D.O.O. NOVI PAZAR ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, YALA HABIBI D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O ADEKVATNOSTI KAPITALA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O ROKOVIMA ZA USKLAĐIVANJE UNUTRAŠNJIH AKATA BANKE O UPRAVLJANJU RIZICIMA BANKE I ZA DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA BANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O IZVEŠTAVANJU BANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNOG TIMA ZA KOORDINACIJU AKTIVNOSTI NA REALIZACIJI KOMERCIJALNOG UGOVORA O PROJEKTOVANJU I IZVOĐENJU RADOVA NA IZGRADNJI AUTOPUTA E-763, DEONICA PRELJINA–POŽEGA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU SEKTORSKOG VEĆA ZA SEKTOR DRUŠTVENIH NAUKA, NOVINARSTVA I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU MEĐURESORNE RADNE GRUPE ZA PRIPREMU, IZRADU I SPROVOĐENJE OKVIRNOG DOKUMENTA ZA IZDAVANJE ZELENIH OBVEZNICA REPUBLIKE SRBIJE NA MEĐUNARODNOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU PREDLOGA STRATEGIJE ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI SA AKCIONIM PLANOM ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU TUŽIOCA ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-137/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-164/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-242/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-243/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-283/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-287/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-296/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-312/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NOMENKLATURI LABORATORIJSKIH ZDRAVSTVENIH USLUGA NA PRIMARNOM, SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O LEGITIMACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU KORIŠĆENJA TAHOGRAFA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA RAD AGENCIJE ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE I POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA RAD TE AGENCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI IZVEŠTAJ AKREDITACIONOG TELA SRBIJE ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU CENOVNIKA OSNOVNIH PROIZVODA ŠUMARSTVA – DRVNIH SORTIMENATA JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA "SRBIJAŠUME" ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM ŽELEZNIČKOM INFRASTRUKTUROM "INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE", BEOGRAD ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA VODOPRIVREDNOG DRUŠTVA "SIBNICA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BEOGRAD ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "GALOVICA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BEOGRAD ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE, PLANIRANJE I PROJEKTOVANJE "LOZNICA RAZVOJ", LOZNICA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA KOMUNALNOG JAVNOG PREDUZEĆA "NAŠ DOM", LOZNICA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA JUGOSLAVIJE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA PSIHOAKTIVNE KONTROLISANE SUPSTANCE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U SURDULICI ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA ARHIVA JUGOSLAVIJE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA REPUBLIČKE USTANOVE FILMSKE NOVOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA SAVREMENE UMETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA ŽRTAVA GENOCIDA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA HILANDAR ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • REŠENJE O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA ŠUME U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA GEOLOŠKOG ZAVODA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA GEOLOŠKOG ZAVODA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA IGRE NA SREĆU U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA IGRE NA SREĆU U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA U MINISTARSTVU PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA U MINISTARSTVU PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA GEOLOŠKOG ZAVODA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ZAMENIKA ČLANA – PREDSTAVNIKA VLADE U SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK TARA", BAJINA BAŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE KOSOVSKA KAMENICA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA – PREDSTAVNIKA VLADE U ODBORU ZA UTVRĐIVANJE REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA I UDRUŽENJA POSLODAVACA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA PSIHOAKTIVNE KONTROLISANE SUPSTANCE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U SURDULICI ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA IGRE NA SREĆU U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA HILANDAR ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA ARHIVA JUGOSLAVIJE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA REPUBLIČKE USTANOVE FILMSKE NOVOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE – BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA ARHITEKTONSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA JUGOSLAVIJE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA SAVREMENE UMETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA ŽRTAVA GENOCIDA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA FILOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE – BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5582/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5597/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • STRUČNO UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE UPISA U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH I INTEGRISANIH STUDIJA NA VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI KOLUMBIJI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U VAŠINGTONU ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • UPUTSTVO O NAČINU UTVRĐIVANJA SASTAVA I BROJA ČLANOVA KONKURSNE KOMISIJE KOJA SPROVODI POSTUPAK DODELE SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE O ORGANIZACIJI I NAČINU OBAVLJANJA POSLOVA CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI NA REPUBLIČKOM NIVOU ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O MERAMA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • UREDBA O USLOVIMA I NAČINU DODELE I KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA PODSTICANJE UNAPREĐENJA ORGANIZOVANOG TURISTIČKOG PROMETA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • ZAKLJUČAK POVODOM RAZMATRANJA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • ZAKLJUČAK POVODOM RAZMATRANJA IZVEŠTAJA O RADU KOMISIJE ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • ZAKLJUČAK POVODOM RAZMATRANJA IZVEŠTAJA O RADU REPUBLIČKE KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI U PERIODU OD 1. JANUARA 2020. DO 31. DECEMBRA 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • ZAKLJUČAK POVODOM RAZMATRANJA IZVEŠTAJA O SPROVEDENOM MONITORINGU KANCELARIJE ZA JAVNE NABAVKE ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • ZAKON O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST BANCA INTESA AD BEOGRAD ZA IZMIRIVANJE OBAVEZA JAVNOG PREDUZEĆA "SRBIJAGAS", NOVI SAD PO OSNOVU UGOVORA O KREDITU RADI GASIFIKACIJE KOLUBARSKOG OKRUGA I IZGRADNJU RAZVODNOG GASOVODA BEOGRAD–VALJEVO–LOZNICA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • ZAKON O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST OTP BANKE SRBIJA A.D. NOVI SAD ZA IZMIRIVANJE OBAVEZA JAVNOG PREDUZEĆA "SRBIJAGAS" NOVI SAD PO OSNOVU UGOVORA O DUGOROČNOM KREDITU RADI GASIFIKACIJE BORSKOG I ZAJEČARSKOG OKRUGA I IZGRADNJU RAZVODNOG GASOVODA PARAĆIN–BOLJEVAC–RGOTINA–NEGOTIN–PRAHOVO ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • ZAKON O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST OTP BANKE SRBIJA A.D. NOVI SAD ZA IZMIRIVANJE OBAVEZA JAVNOG PREDUZEĆA "SRBIJAGAS" NOVI SAD PO OSNOVU UGOVORA O DUGOROČNOM KREDITU ZA IZGRADNJU RAZVODNOG GASOVODA LESKOVAC–VRANJE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)
 • ZAKON O NACIONALNOJ BAZI PODATAKA ZA SPREČAVANJE I BORBU PROTIV TERORIZMA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex