Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 59 od 23.08.2019.)


 • KODEKS PONAŠANJA CARINSKIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2019)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2019)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 59/2019)
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 38133/16, PUŠKIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2019)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILA O OBJAVLJIVANJU KLJUČNIH TRŽIŠNIH PODATAKA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2019)
 • ODLUKA O NEPRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA INFRASTRUKTURNOG KORIDORA GRANICA HRVATSKE – BEOGRAD (DOBANOVCI) NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 59/2019)
 • ODLUKA O NEPRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA NIŠ – GRANICA REPUBLIKE SEVERNE MAKEDONIJE NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 59/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-2116/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-2118/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-2121/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-2157/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2019)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA KVALIFIKOVANE ELEKTRONSKE VREMENSKE ŽIGOVE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSEBNIM ELEMENTIMA PROCENE RIZIKA, UČESTALOSTI VRŠENJA INSPEKCIJSKOG NADZORA NA OSNOVU PROCENE RIZIKA I POSEBNIM ELEMENTIMA PLANA INSPEKCIJSKOG NADZORA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O DAVANJU DOZVOLE ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI INVESTICIONOG DRUŠTVA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2019)
 • PRAVILNIK O NAČINU I USLOVIMA ZA UTVRĐIVANJE TRASA ZA PREVOZ OPASNE ROBE U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU I NAČINU LOCIRANJA I PRAĆENJA VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2019)
 • PRAVILNIK O NAČINU PRIMENE OVLAŠĆENJA SLUŽBENIKA OBEZBEĐENJA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2019)
 • PRAVILNIK O NAČINU SPROVOĐENJA OCENJIVANJA I VERIFIKACIJE STALNOSTI PERFORMANSI GRAĐEVINSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2019)
 • PRAVILNIK O REGISTRACIJI, ODNOSNO ODOBRAVANJU OBJEKATA ZA PROIZVODNJU I PROMET HRANE ŽIVOTINJSKOG POREKLA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2019)
 • REŠENJA O AKREDITACIJI ZDRAVSTVENE USTANOVE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2019)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0203/18-11 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2019)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0241/16-11 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA "KORIDORI SRBIJE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 59/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTEM I PUTEVIMA "LJUBOVIJA", LJUBOVIJA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2019)
 • REŠENJE O UPISU POLITIČKE STRANKE U REGISTAR POLITIČKIH STRANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2019)
 • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2019)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA KOJI OBAVLJAJU PROMET DUVANSKIH PROIZVODA PO POSEBNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 59/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8392/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8426/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8427/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8428/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8429/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8441/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2019)
 • SERTIFIKATI O AKREDITACIJI ZDRAVSTVENE USTANOVE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2019)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU DRŽAVNIH ORGANA, SISTEMU JAVNIH SLUŽBI, SISTEMU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE I SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 59/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex