Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 59 od 28.06.2016.)


 • ISPRAVKA UREDBE O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU RASPOLAGANJA GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTEM U JAVNOJ SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • IZMENA MALOPRODAJNIH CENA DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO SEE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • IZMENA MALOPRODAJNIH CENA DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO VRANJE A.D. VRANJE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • IZMENA MALOPRODAJNIH CENA DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO VRANJE A.D. VRANJE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • IZMENA MALOPRODAJNIH CENA DUVANSKIH PRERAĐEVINA, TDR D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • JAVNOIZVRŠITELJSKA TARIFA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • ODLUKA O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA TRANSPORT NAFTE NAFTOVODOM. JP TRANSNAFTA, PANČEVO ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, BROJ 424/2016-D-02 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, BROJ 428/2016-D-02 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA TRANSPORT NAFTE NAFTOVODOM, BROJ 305/2016-D-02/2 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-00-215/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-00-216/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-217/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-218/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-219/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-220/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-221/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O IZDVAJANJU SREDSTAVA ZA REHABILITACIJU KORISNIKA PENZIJA I UTVRĐIVANJU TROŠKOVA REHABILITACIJE KORISNIKA PENZIJA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U MAJU 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • PODATAK O VISINI PROSEČNE MESEČNE ZARADE BEZ POREZA I DOPRINOSA ISPLAĆENE U PERIODU JANUAR–MAJ 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O POSEBNIM USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNA LICA KOJA DOBIJAJU OVLAŠĆENJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA KONTROLISANJA INSTALACIJA I UREĐAJA ZA GAŠENJE POŽARA I INSTALACIJA POSEBNIH SISTEMA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTEVIMA BEZBEDNOSTI OD POŽARA SPOLJNIH ZIDOVA ZGRADA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVKAMA BR. 75879/14 I 17, STOKOVIĆ I DRUGI PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAKNADAMA ZA POSLOVE REGISTRACIJE I DRUGE USLUGE KOJE PRUŽA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA UŽICA, ZLATIBORSKI OKRUG, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA UST-KAMENOGORSK, ISTOČNO-KAZAHSTANSKA OBLAST, REPUBLIKA KAZAHSTAN ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOST NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE EVROPSKOG JUNIORSKOG PRVENSTVA U SKOKOVIMA U VODU ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANA NACIONALNOG SAVETA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG MESTA U NACIONALNOM SAVETU BUNJEVAČKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANA NACIONALNOG SAVETA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG MESTA U NACIONALNOM SAVETU HRVATSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANA NACIONALNOG SAVETA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG MESTA U NACIONALNOM SAVETU SLOVENAČKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANA NACIONALNOG SAVETA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG MESTA U NACIONALNOM SAVETU UKRAJINSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "TVRĐAVA", BAČ ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA DIREKCIJA ZA IZGRADNJU "KLADOVO", KLADOVO ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA RADIODIFUZNE DELATNOSTI "RADIO BAČKA", BAČ ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PUTEVE I STAMBENO-KOMUNALNU DELATNOST OPŠTINE ALEKSINAC ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA, SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKIH GRUPA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NAČELNIKA PČINJSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U VRANJU ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NAČELNIKA ŠUMADIJSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA STRUČNE SLUŽBE ZAŠTITNIKA GRAĐANA, BROJ 211-538-23558/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA STRUČNE SLUŽBE ZAŠTITNIKA GRAĐANA, BROJ 211-575-23560/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AVIO-SLUŽBE VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOORDINACIONE POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA VETERINU U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA BIOMEDICINU U MINISTARSTVU ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "TVRĐAVA", BAČ ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA – PREDSTAVNIKA VLADE U KOMISIJI ZA IZBOR MIRITELJA I ARBITARA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NAČELNIKA PČINJSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U VRANJU ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA VETERINU U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA, SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKIH GRUPA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 370-2/16 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 370-3/16 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 370-4/16 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 370-5/16 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 370-6/16 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 370-7/16 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 370-8/16 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5749/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5870/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5871/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5883/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5886/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O USKLAĐIVANJU PRAVA NA NACIONALNO SPORTSKO PRIZNANJE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTRESA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • TARIFA NAKNADA ZA KABLOVSKO REEMITOVANJE FOTOGRAFSKIH DELA KOJE NAPLAĆUJE ORGANIZACIJA FOTOGRAFSKIH AUTORA – OFA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE – ŠEFA MISIJE REPUBLIKE SRBIJE PRI EVROPSKOJ UNIJI U BRISELU ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U ISTOČNOJ REPUBLICI URUGVAJ, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U BUENOS AIRESU ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI ČILE, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U BUENOS AIRESU ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI ITALIJI ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U SAVEZNOJ REPUBLICI NIGERIJI ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • UKAZ O POSTAVLJANJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U ISTOČNOJ REPUBLICI URUGVAJ, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U BUENOS AIRESU ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • UKAZ O POSTAVLJANJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI ČILE, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U BUENOS AIRESU ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex