Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 59 od 02.07.2015.)


 • ISPRAVKA ODLUKE O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA JEDINSTVENOG REGISTRA RAČUNA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • ISPRAVKA ODLUKE O SADRŽINI, ROKOVIMA I NAČINU DOSTAVLJANJA PODATAKA KOJE PRUŽAOCI PLATNIH USLUGA DOSTAVLJAJU NARODNOJ BANCI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "IMPERIAL TOBACCO SCG" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "VELETABAK" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, TDR D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, "INGAS" J.P. INĐIJA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, AD ZIP "SLOGA", KANJIŽA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, DJKP POLET, PLANDIŠTE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JKP "7. OKTOBAR", NOVI KNEŽEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JKP "GRADITELJ", SRBOBRAN ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JKP "SUBOTICAGAS", SUBOTICA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JP "ELGAS", SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JP "GAS-RUMA", RUMA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-00-204/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-00-205/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-00-206/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-00-207/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-00-208/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-00-209/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-00-210/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-00-211/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-00-212/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU FONDA ZA MLADE TALENTE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA TRANSPORT, SKLADIŠTENJE, DISTRIBUCIJU I TRGOVINU PRIRODNOG GASA SA ODREDBAMA ZAKONA O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU REPUBLIČKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNA I JAVNO KOMUNALNA PREDUZEĆA GRADA PANČEVA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O OSNIVANJU DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DISTRIBUCIJAGAS SRBIJA", NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O OSNIVANJU DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TRANSPORTGAS SRBIJA", NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA "ZAJEČAR" SA SEDIŠTEM U ZAJEČARU ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, PUTEVE I IZGRADNJU OPŠTINE BOGATIĆ" ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA "PANČEVO" SA SEDIŠTEM U PANČEVU ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA "POŽAREVAC" SA SEDIŠTEM U POŽAREVCU ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA "JELICA MILOVANOVIĆ" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U SKUPŠTINI I UPRAVNOM ODBORU RUDARSKO-TOPIONIČARSKOG BASENA BOR - GRUPA "TOPIONICA I RAFINACIJA BAKRA BOR" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BOR ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA KULTURE "STUDENTSKI GRAD", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA KULTURE "STUDENTSKI GRAD", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA "PANČEVO" SA SEDIŠTEM U PANČEVU ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U LESKOVCU ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA "POŽAREVAC" SA SEDIŠTEM U POŽAREVCU ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA "JELICA MILOVANOVIĆ" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA KLINIČKOG CENTRA NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U SKUPŠTINI I UPRAVNOM ODBORU RUDARSKO-TOPIONIČARSKOG BASENA BOR - GRUPA "TOPIONICA I RAFINACIJA BAKRA BOR" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BOR ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR POLITIČKIH STRANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE POGREBNIH TROŠKOVA ZA KORISNIKE PENZIJA ZA JUL, AVGUST I SEPTEMBAR 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • STATUT AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O POSTUPKU ZA PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex