Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 58/2022 od 18.05.2022.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "PURA VIDA" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 58/2022)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "PURA VIDA" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 58/2022)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O IZVEŠTAVANJU DRUŠTVA ZA OSIGURANJE/REOSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 58/2022)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNAMA ODLUKE O SPROVOĐENJU ODREDABA ZAKONA O PLATNIM USLUGAMA KOJE SE ODNOSE NA DAVANJE DOZVOLA I SAGLASNOSTI NARODNE BANKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 58/2022)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 58/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-13/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-14/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-17/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-139/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-449/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-611/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-641/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-648/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-649/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-650/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-80/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-81/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2022)
 • ODLUKA O PRIMENI FAKTORA POLA U DELATNOSTI OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 58/2022)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA ZAŠTITE ZDRAVLJA BILJA ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 58/2022)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0084/22-11 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "NAPREDAK", SOKOBANJA ("Sl. glasnik RS", br. 58/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 58/2022)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U ISTOČNOJ REPUBLICI URUGVAJ, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U BUENOS AJRESU ("Sl. glasnik RS", br. 58/2022)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI LITVANIJI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U VARŠAVI ("Sl. glasnik RS", br. 58/2022)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U ISLAMSKOJ REPUBLICI PAKISTAN, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U TEHERANU ("Sl. glasnik RS", br. 58/2022)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U ISTOČNOJ REPUBLICI URUGVAJ, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U BUENOS AJRESU ("Sl. glasnik RS", br. 58/2022)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI LITVANIJI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U VARŠAVI ("Sl. glasnik RS", br. 58/2022)
 • ZAKLJUČAK PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BROJ 4/0-01-442/2022-1 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2022)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U ISLAMSKOJ REPUBLICI PAKISTAN, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U PEKINGU ("Sl. glasnik RS", br. 58/2022)