Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 58/2021 od 09.06.2021.)


 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA TRANSPORT PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 58/2021)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVOZU MEDICINSKIH SREDSTAVA KOJA NISU REGISTROVANA ("Sl. glasnik RS", br. 58/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROIZVODNJI MEDICINSKIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 58/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O REGISTRACIJI MEDICINSKOG SREDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 58/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O PRAĆENJU MEDICINSKIH SREDSTAVA NA TRŽIŠTU ("Sl. glasnik RS", br. 58/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU STATUSA PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 58/2021)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI PREDELA IZUZETNIH ODLIKA "KULTURNI PREDEO TRŠIĆ–TRONOŠA" ("Sl. glasnik RS", br. 58/2021)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0417/20-11 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD", RUMA ("Sl. glasnik RS", br. 58/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA "GAS-RUMA", RUMA ("Sl. glasnik RS", br. 58/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 356-1/21 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 356-2/21 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 363-1/21 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U NESAGOREVAJUĆI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 372-1/21 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U NESAGOREVAJUĆI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 372-2/21 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U NESAGOREVAJUĆI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 372-3/21 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 341-10/21 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 341-11/21 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 341-12/21 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 341-13/21 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 341-14/21 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 341-15/21 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 341-16/21 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 341-17/21 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 341-2/21 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 341-3/21 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 341-4/21 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 341-5/21 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 341-6/21 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 341-7/21 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 341-8/21 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 341-9/21 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2021)
 • ODLUKA O PRIHVATANJU PREDLOGA ZA PROMENU USTAVA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 58/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex